Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Hưng Lộc, Bình Dương năm 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Hưng Lộc, Bình Dương năm học 2017 - 2018 có đáp án và bảng ma trận kèm theo chuẩn 4 mức độ theo thông tư 22 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 đạt kết quả cao. Mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Họ và tên: …………………………

Lớp : …………..

Trường: ………………………….

Số báo danh

Đề kiểm tra giữa kì I – Năm học: 2017– 2018

Môn: Toán – Lớp 5

Ngày kiểm tra:

Thời gian: 40 phút

Chữ kí giám thị

Số mật mã

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: a) 3\frac{9}{100} viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,900 B. 3,09 C. 3,9 D. 3,90

b) Trong các số 615,42; 516,28; 982,15; 876,51 số lớn nhất là:

A. 516,28 B. 615,42 C. 876,51 D. 982,15

Câu 2: Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

A. Số 7,04 được đọc là: ...............................................................................

B. “Chín phẩy chín trăm hai mươi chín” được viết là: ................................

C. Số 0,43 được đọc là: ...............................................................................

D. “Hai đơn vị và bốn phần nghìn” được viết là:..................................................

Câu 3: Nối các số đo có giá trị bằng nhau:

6km 370 m

2037 m

2,037 km

492cm

4,92m

484 dm

48,4dm

6370m

Câu 4: Chữ số 8 trong số thập phân 76,815 có giá trị là:

A. \frac{8}{100} B. \frac{8}{1000} C. \frac{8}{10} D. \frac{8}{10000}

Câu 5: Hỗn số 3\frac{2}{5} được chuyển thành số thập phân là:

A. 3,400 B. 3,400 C. 3,04 D. 3,004

Câu 6: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: (M3)1

a/ 9 m 6 dm =............................m c/ 2 cm2 5 mm2 =.........................cm2

b/ 5 tấn 62 kg =.........................tấn d/ 5m2 9 cm2 =............................m2

Câu 7: Mua 15 quyển sách Toán hết 135000 đồng. Hỏi mua 45 quyển sách Toán hết bao nhiêu tiền?

Câu 8: Mua 5m vải hết 150000 đồng. Mua 25 m vải loại đó thì phải trả nhiều hơn là .......................... đồng.

A. 750000 B. 600000 C. 30000 D. 60000

Câu 9: Người ta dùng gạch để lát nền 1 căn phòng hình chữ nhật có chiều dài là 5m, chiều rộng là 4m. Hỏi phải tốn bao nhiêu tiền để lát cả căn phòng. Biết giá tiền 1m2 gạch là 96 000 đồng.

Câu 10: Người ta trồng ngô trên thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60m, chiều dài bằng 5/3 chiều rộng.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) Biết rằng, trung bình cứ 100 m2 thu hoạch được 30 kg ngô. Hỏi trên thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ ngô?

Đáp án Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Câu 1 (Mỗi ý đúng 0,5 điểm), 4, 5, 8: Mỗi câu đúng được 1 điểm

Câu

1

4

5

8

a

b

Đáp án

B

D

C

C

B

Câu 2: 1 điểm (mỗi ý đúng được 0,25đ)

A. Số7,04 được đọc là: Bảy phẩy không bốn.

B. “Chín phẩy chín trăm hai mươi chín” được viết là: 9,929

C. Số 0,043 được đọc là: Không phẩy không trăm không bốn mươi ba

D. “Hai đơn vị và bốn phần nghìn” được viết là: 2,004

Câu 3: 1 điểm (mỗi ý đúng được 0,25đ)

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Câu 6: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm; mỗi ý đúng 0,25 điểm)

a/ 9 m 6 dm = 9,6 m c/ 2 cm2 5 mm2 = 2,05 cm2

b/ 5 tấn 62 kg = 5,062 tấn d/ 5m2 9 cm2 = 5,0009 m2

Câu 7 (1 điểm). Mua 15 quyển sách Toán hết 135000 đồng. Hỏi mua 45 quyển sách Toán hết bao nhiêu tiền?

Bài giải

Số tiền mua 1 quyển sách là:

1350000 : 15 = 9000 (đồng) (0,5 đ)

Số tiền mua 45 quyển sách là:

9000 x 45 = 405 000 (đồng) (0,5đ)

Đáp số 405 000 đồng

* Có thể giải theo cách khác.

Câu 9 (1 điểm).

Bài giải

Diện tích căn phòng là:

5 x 4 = 20 (m2)

Số tiền mua gạch để lát hết căn phòng đó là:

96 000 x 20 = 1 920 000 (đồng)

Đáp số: 1 920 000 đồng

Câu 10 (1 điểm).

Bài giải

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x 5/3 = 100 (m)

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

100 x 60 = 6000 (m2)

Số ngô người ta thu hoạch được trên thửa ruộng đó là:

(6000 : 100) x 30 = 1800 (kg)

1800 kg = 18 tạ.

Đáp số 18 tạ ngô

Bảng ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

2

1

1

1

1

1

Câu số

1, 2

4

5

7

8

9

Số điểm

1 đ

1 đ

1 đ

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

6

Số điểm

1 đ

1 đ

3

Yếu tố hình học

Số câu

1

Câu số

10

Số điểm

Tổng số câu

2

2

2

1

1

2

7

3

Tổng số

02

02

03

03

10

Số điểm

2 đ

2 đ

3 đ

3 đ

10 đ

Đánh giá bài viết
9 4.585
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 5 Xem thêm