Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh học năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội

1
TRƯỜNG THPT YÊN HÒA
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: SINH HỌC 10 - KHTN
Thời gian làm bài: 45 phút
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1: Các thành phần cấu tạo của mỗi Nuclêotit là:
A. Đường, Axit và Prôtêin B. Đường, Bazơ nitơ và Axit
C. Axit, Prôtêin và Lipit D. Lipit, Đường và Prôtêin
Câu 2: Thành phần nào sau đây không có trong cấu tạo của tế bào vi khuẩn?
A. Mạng lưới nội chất B. Vỏ nhày C. Màng sinh chất D. Lông roi
Câu 3: Cho các thông tin sau :
1. Là đa phân tử, đơn phân là các Nucleotit 2. Chứa đường Ribozo
3. Có các liên kết Hidro 4. Có cấu trúc mạch kép
5. Chứa bazơ Uaxin 6. Có thể dùng làm khuôn mẫu tổng hợp ARN
Có bao nhiêu thông tin đúng về axit Đeoxiribonuclêic
A. 2 B. 3 C. 4 D. 1
Câu 4: Tế bào nhân sơ mang các đặc điểm nào sau đây?
1. Cấu tạo đơn giản 2. Có màng nhân bao bọc
3. Không có hệ thống nội màng 4. Tế bào có thành là peptidoglican
5. Có chứa bào quan riboxom 6. Kích thước rất nhỏ
Phương án đúng là:
A. 1, 2, 3, 4, 5 B. 1, 2, 3, 5, 6 C. 1, 3, 4, 5, 6 D. 1, 2, 4, 5, 6
Câu 5: Cấu trúc nào sau đây có ở tế bào động vật:
A. Không bào B. Ti thể C. Lục lạp D. Thành xenlulôzơ
Câu 6: Điểm khác nhau cơ bản nhất giữa các loại đơn phân cấu trúc nên ADN là :
A. Thành phần bazơ nitơ B. Khả năng mang thông tin di truyền
C. Kích thước phân tử D. Khối lượng phân tử
Câu 7: Tất cả các loại tế bào nhân thực đều có các đặc điểm chung nào sau đây?
1. Có thành tế bào bao bọc bên ngoài
2. Có màng nhân bao bọc vật chất di truyền
3. Trong tế bào chất có hệ thống các bào quan
4. Có hệ thống nội màng chia tế bào chất thành các khoang nhỏ
Phương án đúng là:
A. 1, 2, 3 B. 1, 2, 4 C. 1, 3, 4 D. 2, 3, 4
Câu 8: Một tế bào nhân tạo chứa nồng độ chất tan NaCl 0,5M. Bỏ tế bào vào môi trường
nào sau đây để tế bào trở thành môi trường nhược trương?
A. Dung dịch NaCl 0,2M B. Nước cất
C. Dung dịch NaCl 1M D. Dung dịch NaCl 0,5M
Câu 9: Ở vi khuẩn, cấu trúc plasmid là :
A. Phân tử ADN nằm trong nhân tế bào có dạng vòng
B. Phân tử ADN nằm trong nhân tế bào có dạng thẳng
C. Phân tử ADN có dạng vòng nằm trong tế bào chất
D. Phân tử ADN có dạng thẳng nằm trong tế bào chất
2
Câu 10: Phân tử ADN tổng số liên kết hóa trị giữa đường với axit bằng 2998 tsố lượng
của các loại Nucleotit trong ADN bằng:
A. 600 B. 1500 C. 1200 D. 3000
Câu 11: Sự thẩm thấu là:
A. Sự di chuyển của các phân tử chất tan qua màng
B. Sự khuyếch tán của các phân tử đường qua màng
C. Sự di chuyển của các ion quang
D. Sự khuyếch tán của các phân tử nước qua màng
Câu 12: Trong nhiều trường hợp, sự vận chuyển qua màng sinh chất phải sử dụng “chất
mang”. “Chất mang” chính là các phân tử:
A. Cácbohidrat B. Protein C. Colesteron D. Photpholipit
B. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1 (3 điểm)
Trong tế o 2 bào quan được như nhà máy sản xuất năng lượng. Đó 2 bào quan
nào? So sánh cấu trúc và chức năng của 2 bào quan đó?
Câu 2 (4 điểm)
a. Nêu chức năng của màng sinh chất?
b. Phân biệt vận chuyển thụ động vận chuyển chủ động theo các tiêu chí: khái niệm,
nguyên lí vận chuyển, phương thức vận chuyển
c. sao khi xào rau, nếu nêm muối lúc rau chưa chín thường m rau xào bị quắt lại? Để
khắc phục hiện tượng này, em cần phải làm gì?
----------- HẾT ----------

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh học năm 2017 - 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh học năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Nội dung tài liệu được tổng hợp chi tiết và chính xác, hy vọng qua bộ tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh giải Sinh 10 tốt hơn. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.958
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm