Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội

Mã đề 101/ Page 1

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – BA ĐÌNH
(Đề thi có 02 trang)
ĐỀ KIỂM TRA: HỌC KÌ I
Môn: Sinh học 11
Năm học 2018 - 2019
Thời gian làm bài: 45 phút
Đề 101
Họ và tên: ..........................................................................Lớp......................
Phần I. Trắc nghiệm (5.0 điểm)

Câu
1
2
3
4
5
6
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Câu 1.

Câu 2
 và axit amin.
Câu 3. 

Câu 4



quanh.
Câu 5. 
A. amilaza. B. nuclêaza. C. caboxilaza. D. nitrôgenaza.
Câu 6. 

Câu 7. không 
A. ATP. B. NADPH. C. ATP, NADPH. D. O
2
.
Câu 8. 


Câu 9. 
A. CO
2
, H
2
C. O
2
, H
2

B. CO
2
, H
2
O, O
2
. D. CO
2
, O
2

Câu 10. 

Câu 11. 
- không bào.
 gian bào.
Điểm
.....................
Mã đề 101/ Page 2
 gian bào.
 không bào.
Câu 12. 



 
Câu 13. 




Câu 14. 

 


Câu 15
 

Câu 16. 
 
Câu 17. 
A. ADP, NADPH, O
2.
B. ATP, NADPH, O
2.

2.
D. ATP, NADPH.
Câu 18
C. AlPG. D. C
6
H
12
O
6.
Câu 19. N
2

A. y.
B. 
C. 
2
.
D.  
Câu 20. không 


Phần 2: Tự luận (5.0 điểm)
Câu 1 (2.):  
?
Câu 2 (1.:
a. 
b. ?
Câu 3 (1.? Nêu vai trò   
BÀI LÀM
................................................................................................................................................................
Mã đề 101/ Page 3
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội. Nội dung tài liệu gồm 20 hỏi câu hỏi trắc nghiệm, 3 câu hỏi tự luận, học sinh làm bài thi trong thời gian 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 1.237
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm