Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa năm học 2019-2020

ĐỀ THI HC KÌ I MÔN TOÁN LP 12
NĂM HỌC 2019 - 2020
Môn: TOÁN - Lớp: 12
Thi gian: 90 phút (không k thi gian phát đề)
ĐỀ BÀI
Câu 1: Giá tràm s
32
3 9 2y x x x
là
A. 7. B.
25
. C.
20
. D. 3.
Câu 2: Cho
,f x g x
các hàm sác  à liên tên . Trong các m sau,
mào sai?
A.
22f x dx f x dx

. B.
f x g x dx f x dx g x dx


.
C.
f x g x dx f x dx g x dx


. D.
.f x g x dx f x dx g x dx
.
Câu 3:  
2a
,


A.
3
4
a
. B.
3
3a
. C.
3
a
. D.
3
3
4
a
.
Câu 4:   
.S ABCD
 
ABCD
l 
a

SA ABCD

3SA a

.S ABCD

A.
3
3
3
a
. B.
3
3
12
a
. C.
3
4
a
. D.
3
3a
.
Câu 5: 
3
()
3
x
x
f x dx e C
thì
()fx
bằng
A.
2
( ) 3
x
f x x e
. B.
4
()
12
x
x
f x e
. C.
2
()
x
f x x e
. D.
4
()
3
x
x
f x e
.
Câu 6: 
2
log (3 1) 3x 
A.
;3
. B.
1
;3
3



. C.
1
;3
3



. D.
3; 
.
Câu 7:  
. ' ' 'ABC A B C
 
, 2 .A AB AC a
Góc

'AC
g
ABC

0
60 .

. ' ' 'ABC A B C
A.
3
43
3
a
. B.
3
43
9
a
. C.
3
23
3
a
. D.
3
23
9
a
.
SỞ GD&ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
--------------------------
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Câu 8: Cho
fx
 
A. 
00
' 0, '' 0f x f x
 
0
.x
B. 
00
' 0, '' 0f x f x
 
0
.x
C. 
fx

0
x
i
0
x
.
D. N
'fx

x
qua
0
x
'fx

0
x
 
fx
 

0
.x
Câu 9: Tìm ng
2
log 5 4x
.
A.
13x
. B.
11x
. C.
3x
. D.
21x
.
Câu 10: Tàm 
23
2
x
y
.
A.
22
2 ln16
x
y
. B.
22
2 ln4
x
y
. C.
2
4 ln4
x
y
. D.
23
2 ln2
x
y
.
Câu 11: T 
2
14y x x
.
A.
1
. B.
3
. C.
5
. D.
0
.
Câu 13:  
A.
y tanx
. B.
3
1yx
. C.
41
2
x
y
x
. D.
42
1y x x
.
Câu 14:  n ?
A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Câu 15:  
1
x
y
x

2;2M

k
A.
1k
. B.
2k
. C.
1k 
. D.
1
9
k
.
Câu 16: 
11
22
x



A.
;1
. B.
0;1
. C. . D.
1; 
.
Câu 17: T
2
1
1
xx
fx
x

.
A.
1
1
xC
x

. B.
2
ln 1x x C
. C.
2
ln 1
2
x
xC
. D.
2
1
1
1
C
x

.
Câu 18: T xác 
D
 hàm 
3
log 2019yx
A.
0;2019D
. B.
2019;D
. C.
;2019D  
. D.
;2019D  
.
Câu 19:  bên
42
33y x x
.
x
y
O
-3
-1
-5
1

m

42
30x x m
 
A.
4m 
. B.
4m
. C.
3m 
. D.
0m
.
u 20: 
32
1y x x

C
. Tìm trên
C

M
  
sa
C

M
 
2yx
.
A.
1
;1
3
M



. B.
1;1M
1
;1
3
M



.
C.
1;1M
. D.
1; 1M
.
Câu 21: Bit
0
m
g tr ca tham s hàm s
32
31y x x mx
im cc tr
12
,xx
sao cho
22
1 2 1 2
13x x x x
. M   
A.
0
1;7m 
. B.
0
7; 1m
. C.
0
15; 7m
. D.
0
7;10m
.
Câu 22: Tnh ca hàm s
2
32y x x
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

VnDoc.com xin gửi tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa năm học 2019-2020 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới các bạn cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu trắc nghiệm và thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa năm học 2019-2020, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 168
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm