Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 trường THCS Duy Ninh, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017

1 1.221

Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 8

Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 trường THCS Duy Ninh, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017. Đề thi gồm có 5 câu hỏi tự luận với thời gian thực hiện bài thi là 45 phút. Đáp án đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ, chính xác. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 7 năm học 2015 - 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 8

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2016 - 2017

TRƯỜNG THCS DUY NINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP: 8
NĂM HỌC: 2016 -2017
Thời gian 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (2,0 điểm)

Sử dụng phép chiếu gì để vẽ hình chiếu vuông góc? Kể tên các hình chiếu?

Câu 2 (2,0 điểm)

Nêu khái niệm bản vẽ kĩ thuật, hình cắt? Hình cắt dùng để làm gì?

Câu 3 (2,5 điểm)

Chi tiết máy là gì? Trong sản phẩm cơ khí các chi tiết máy được ghép với nhau bằng các mối ghép nào?

Câu 4 (2,0 điểm)

Nêu các loại vật liệu cơ khí phổ biến?

Câu 5 (1,5 điểm)

Vẽ các hình chiếu của vật thể sau? Kích thước đo trên vật thể.

Đề thi hk1 môn Công nghệ lớp 8

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 8

Câu 1. Mỗi đáp án đúng cho 0,5 điểm

 • Phép chiếu vuông góc
 • Phép chiếu đứng
 • Phép chiếu bằng
 • Phép chiếu cạnh

Câu 2.

* Khái niệm bản vẽ kĩ thuật, hình cắt

 • Bản vẽ kĩ thuật là trình bày các thông tin kỹ thuật của sản phẩm dưới dạng hình vẽ. Các kí hiệu theo quy tắc thống nhất và thường được vẽ theo tỉ lệ. 1,0 điểm
 • Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt. 0,5 điểm

* Hình cắt biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể. 0,5 điểm

Câu 3

 • Chi tiết có cấu tạo hoàn chỉnh. 0,5 điểm
 • Có nhiệm vụ nhật định trong máy. 0,5 điểm
 • Mối ghép cố định
  • Mối ghép tháo được: Ren, then, chốt,... 0,5 điểm
  • Mối ghép không tháo được: Đinh tán, hàn, gò,... 0,5 điểm
 • Mối ghép động: Ghép bằng ren, then, chốt, đinh tán,... 0,5 điểm

Câu 4

 • Vật liệu kim loại: 1,0 điểm
  • Kim loại đen: Thép và gang.
  • Kim loại màu: Đồng và hợp kim của đồng, nhôm và hợp kim của nhôm.
 • Vật liệu phi kim loại: 1,0 điểm
  • Chất dẻo: Chất dẻo nhiệt và chất dẻo nhiệt rắn
  • Cao su

Câu 5

Đáp án đề thi hk1 môn Công nghệ lớp 8

Đánh giá bài viết
1 1.221
Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm