Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Đông Du, TP.HCM năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 10

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Đông Du, TP.HCM năm học 2015 - 2016. Đây là tài liệu chất lượng được VnDoc.com sưu tầm để gửi tới quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 10. Hi vọng rằng với tài liệu này việc ôn tập và củng cố kiến thức của các bạn học sinh sẽ được thuận tiện hơn. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Long An năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong, Đăk Lăk năm học 2015 - 2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
TRƯỜNG THPT ĐÔNG DU
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn: HÓA – LỚP 10
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1 (2,0 điểm): Nguyên tử của hai nguyên tố A và B có phân mức năng lượng cao nhất lần lượt là 3p4 và 4s1. Viết cấu hình e đầy đủ và định vị trí của A và B trong bảng tuần hoàn (ô, chu kì, nhóm)

Câu 2 (1,5 điểm): Viết công thức cấu tạo của các chất sau: H2O, NH3, H2CO3, C2H6, Cl2

Câu 3 (2,0 điểm): Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron, chỉ rõ chất khử và chất oxi hóa:

a) H2S + O2 → SO2 + H2O

b) Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O

Câu 4 (2,0 điểm): Cho 3,2g kim loại R thuộc nhóm IIA tác dụng với một lượng dư nước thì thu được 1,792 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X

a) Tìm tên kim loại R

b) Tính thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng để trung hòa ½ dung dịch X

Câu 5 (2,5 điểm): Nguyên tử X có tổng hạt là 37 và có số khối là 25

a) Viết kí hiệu nguyên tử X

b) Nguyên tố R có 3 đồng vị là X, Y, Z. Y kém X 1 nơtron, và Z hơn Y 2 nơtron. Biết rằng tỉ lệ % của Y và X lần lượt là 78%; 10,5%. Tính nguyên tử khối trung bình của R

(NTK: Mg = 24, Ca = 40, O = 16, H = 1, Ba = 137, Cl = 35,5)

----------------Hết-------------------
Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC LỚP 10

Câu

Nội dụng

Điểm

Câu 1

Viết đúng cấu hình của A, B

Định đúng vị trí của A, B

0,5 x 2

0,5 x 2

Câu 2

Viết đúng CTCT của H2CO3

Viết đúng CTCT của các chất còn lại

0,5

0,25 x 4

Câu 3

Xác định đúng chất khử và chất oxi hóa ở mỗi phản ứng

Viết đúng quá trình oxh và quá trình khử ở mỗi phản ứng

Cân bằng đúng mỗi phản ứng

0,25 x 2

0,5 x 2

0,25 x 2

Câu 4

a) Viết đúng pt

Tính đúng số mol H2

Tính đúng MR = 40

Kết luận đúng R là Ca

b) Viết đúng pt

Tính đúng Vdd HCl = 0,04 lít

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

Câu 5

a) Lập được hpt: 2Z + N = 37 và Z + N = 25

Giải được Z = 12, N = 13

Viết đúng kí hiệu nguyên tử

b) Tính đúng AY = 24, AZ = 26

Tính đúng %Z = 11,5

Tính đúng NTKTB của R = 24,335

0,5

0,25

0,5

0,25 x 2

0,25

0,5

Đánh giá bài viết
1 3.877
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm