Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Biên Giới, Tây Ninh năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Biên Giới, Tây Ninh năm 2015 - 2016 gồm 5 câu hỏi có đáp án đi kèm, đây là tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 8 hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 8, mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Nguyễn Văn Tiệp năm 2014 - 2015

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Hóa học lớp 8

Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 8 năm học 2013 - 2014 huyện Long Mỹ, Hậu Giang

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH

Trường THCS BIÊN GIỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ THI - NĂM HỌC: 2015 – 2016

Môn thi: HÓA HỌC LỚP: 8

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2đ)

a. Hãy tính khối lượng của 2 mol NaCl.

b. 5,6 lít khí H2 ở (đkc) có số mol là bao nhiêu?

Câu 2: (1,5đ) Hãy hoàn thành các phương trình hóa học sau?

a. Fe + O2 → Fe2O3

b. HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + H2O

c. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Câu 3: (2,5đ)

a. Hãy phát biểu định luật bảo toàn khối lượng?

b. Cho sơ đồ phản ứng sau:

lưu huỳnh + khí Oxi → Lưu huỳnhđioxit

Nếu khối lượng lưu huỳnh là 32g, khối lượng của Oxi là 32g thì khối lượng của lưu huỳnh đioxit là bao nhiêu?

Câu 4: (2đ). Hãy cho biết đâu là hiện tượng vật lý, đâu là hiện tượng hóa học trong các câu sau?

a. Thanh sắt bị gỉ sét

b. Hòa tan muối vào nước

c. Cồn để trong không khí bị bay hơi

d. Đường bị cháy thành than.

Câu 5: (2đ)

Nguyên tố hóa học là gì? viết kí hiệu hóa học của 4 nguyên tố mà em biết.

Đáp án đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8

Câu 1

a. m NaCl = n. M = 2. 58,5 = 117 g

b. Mol H2 = V/ 22,4 = 5,6 / 22,4 = 0,25 mol

Câu 2

a. 4 Fe + 3 O2 → 2Fe2O3

b. 2 HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2 H2O

c. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Câu 3

a. Trong phản ứng hóa học , tổng khối lượng các sản phẩm bằng tổng khối lượng chất tham gia.

b. mS + mO2 → mSO2

Khối  lượng SO2 = 32 + 32 = 64g

Câu 4

a. Hiện tượng hóa học

b. Vật lý

c. Vật lý

d. Hóa học

Câu 5

Tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số Proton trong hạt nhân gọi là Nguyên tố hóa học.

KHHH là Cu , N, Al, O

Đánh giá bài viết
4 4.850
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm