Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Nguyễn Văn Tiệp năm 2014 - 2015

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 năm học 2014 - 2015 trường THCS Nguyễn Văn Tiệp là đề thi lớp 8 môn Hóa được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đây là đề thi môn Hóa học 8 trong học kì 1, có đáp án đi kèm. Các bạn học sinh có thể tham khảo, luyện đề nhằm ôn tập và củng cố kiến thức. Chúc các bạn học tốt.

Đề kiểm tra học kì I môn Ngữ văn lớp 8 trường THCS Phước Mỹ Trung năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2014 - 2015 huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Câu 1: (2 điểm) Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng?

Câu 2: (3 điểm)

1. (2 điểm) Trong số các chất cho dưới đây, hãy chỉ ra chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất:

a. Khí ammoniac tạo nên từ N và H.

b. Kim loại kẽm tạo nên từ Zn.

c. Khí cacbonic tạo nên từ C và O.

d. Photpho đỏ tạo nên từ P.

2. (1 điểm) Trong số những quá trình kể dưới đây, cho biết đâu là hiện tượng vật lí, đâu là hiện tượng hóa học.

a. Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí mùi hắc (khí lưu huỳnh đioxit).

b. Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.

Câu 3: (1 điểm) Lập công thức hóa học (theo quy tắc hóa trị) của hợp chất tạo bởi nitơ (N) hóa trị IV và oxi (O) hóa trị II.

Câu 4: (2 điểm) Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau:

a. Na + O2 → Na2O

b. P + O2 t0-> P2O5

c. P2O5 + H2O → H3PO4

d. Al + Cl2 t0-> AlCl3

Câu 5: (2 điểm)

a. (1 điểm) Tính thể tích ở đktc của 0,44g CO2.

b. (1 điểm) Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố hóa học có trong hợp chất SO2.

(Cho: S = 32; N = 14; O = 16; C = 12).

Đáp án đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8

Câu 1: Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng (2,0đ)

Câu 2:

1. Đơn chất: b, d (0,5đ)

Hợp chất: a, c (0,5đ)

2. Hiện tượng vật lý: b (0,5đ)

Hiện tượng hóa học: a (0,5đ)

Câu 3:

Đặt công thức dạng chung: NxOy (0,25đ)

Theo quy tắc hóa trị ta có: x.IV = y.II (0,25đ)

Chuyển thành tỉ lệ: x/y = II/IV = 2/4= 1/2 (0,25đ)

vậy x = 1, y= 2

Công thức hóa học của hợp chất là NO2 (0,25đ)

Câu 4:

a. 4 Na + O2 => 2Na2O (0,5đ)

b. 4P + O2 => 2P2O5 (0,5đ)

c. P205 + 3H20 => 2H3PO4 (0,5đ)

d. 2Al + CL2 => 2AlCl3 (0,5đ)

Câu 5:

a) Số mol CO2:

nC02 = mCO2/ MCO2 = 0,44/44 = 0,01 (mol) (0,5đ)

Thể tích khí CO2 ở đktc là:

VCO2 = nCO2.22,4 = 0,01.22,4 = 0,224 (l) (0,5đ)

b) Khối lượng mol của hợp chất:

MSO2 = 32+32 = 64(g) (0,25đ)

Trong số mol SO2 có: 1 mol S, 2 mol O (0,25đ)

%S= (32/64)x100% = 50% (0,25đ)

%O = (16.2/ 64)x100% = 50% (0,25đ)

Đánh giá bài viết
6 3.419
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm