Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Mai Động, Hà Nội năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Mai Động, Hà Nội năm học 2016 - 2017 là đề thi định kì cuối học kì 1 có đáp án và bảng ma trận đề thi kèm theo giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi học kì 1. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo cho các thầy cô ra đề thi học kì 1 cho các em học sinh.

Trắc nghiệm online: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Mai Động, Hà Nội năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Sông Nhạn, Đồng Nai năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Vỹ Dạ, Thừa Thiên Huế năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Giao Hương, Giao Thủy năm 2015 - 2016

Họ và tên học sinh:…………………………………….

Lớp: 4….

Trường: Tiểu học Mai Động

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2016-2017

Môn: Toán

Thời gian : 40 phút(không kể thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Câu 1: (0.5 điểm) Năm triệu không trăm bảy mươi nghìn sáu trăm được viết là:

A. 5 070 060 B. 5 070 600
C. 5 700 600 D. 5 007 600

Câu 2: (0.5 điểm) Chữ số 7 trong số 587964 thuộc hàng nào?

A. Hàng trăm B. Hàng nghìn C. Hàng chục D. Hàng đơn vị

Câu 3: Trong các số 1397; 1367; 1697; 1679 số lớn nhất là số:

A. 1397 B. 1367 C. 1697 D. 1679

Câu 4: (0.5 điểm) Số trung bình cộng của 49 và 87 là?

A. 67 B. 68 C. 69 D. 70

Câu 5: (0.5 điểm) 2 tấn = .......................yến?

A. 20 B. 200 C. 2000 D. 20000

Câu 6: (0.5 điểm) Hình vẽ bên có?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

A. Hai đường thẳng song song. Hai góc vuông.
B. Hai đường thẳng song song. Ba góc vuông.
C. Ba đường thẳng song song. Hai góc vuông.
D. Ba đường thẳng song song. Ba góc vuông.

Câu 7: (0.5 điểm) Kết quả của phép nhân 45 × 11 là:

A. 90 B. 195 C. 495 D. 594

Câu 8: Bác Hồ sinh năm 1890 thuộc thế kỷ nào?

A. Thế kỷ XVII B. Thế kỷ XVIII C. Thế kỷ XIX D. Thế kỷ XX

Câu 9: Trong các số sau số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là:

A. 450 B. 405 C. 504 D. 545

Câu 10: Kết quả của biểu thức: 5 x 134 x 2 là:

A.134 B. 13400 C. 1304 D.1340

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 236 105 + 82 993

b) 935 807 - 52453

c) 365 x 103

d) 11 890 : 58

Câu 2: (2 điểm) Một trường tiểu học có 672 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 92 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam?

Câu 3: Tính nhanh:

12345 x 17 + 23 x 12345 + 12345 + 12345 x 35 + 12345 x 24

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm)

Từ câu 1 - câu 10 đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

Câu 1. B

Câu 5. B

Câu 9. C

Câu 2. B

Câu. A

Câu 10. D

Câu 3. C

Câu 7. C

Câu 4. B

Câu 8. C

II. Phần tự luận: (5 điểm)

Câu 1: Mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm.

a. 319098

b. 883354

c. 37595

d. 205

Câu 2: Bài giải:

Hai lần số học sinh nam là: (0.25 đ)

672 – 92 = 580 (học sinh) (0.25 đ)

Số học sinh nam là: (0.25 đ)

580 : 2 = 290 (học sinh) (0.25đ)

Số học sinh nữ là: (0.25 đ)

672 – 290 = 382 (học sinh) (0.25đ)

Đáp số: 290 học sinh nam (0.25 đ)

382 học sinh nữ (0.25 đ)

Câu 3: Tính nhanh:

12345 x 17 + 23 x 12345 + 12345 + 12345 x 35 + 12345 x 24

= 12345 x 17 + 23 x 12345 + 12345 x 1 + 12345 x 35 + 12345 x 24 (0.25 đ)

= 12345 x (17 + 23 + 1 + 35 + 24) (0.25 đ)

= 12345 x 100 (0.25 đ)

= 1234500 (0.25 đ)

Bảng ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Đánh giá bài viết
1 8.653
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán Xem thêm