Đề thi học kì 1 Toán 12 trường THPT Kiến Thụy, Hải Phòng năm 2020 - 2021

SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
TRƯỜNG THPT KIẾN THỤY MÔN TOÁN 12
Năm học: 2020 - 2021
Thời gian làm bài: 90 phút
MÃ ĐỀ 015 (Đề gồm 06 trang, 39 câu)
I. TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM – GM 35 CÂU)
Câu 1: Cho hàm số
( )
fx
liên tục trên
[ ]
1; 5
và có đồ thị trên đoạn
[ ]
1; 5
như hình vẽ bên dưới.
Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
( )
fx
trên đoạn
[ ]
1; 5
bằng:
A.
1
B.
4
C.
1
D.
2
Câu 2: Giá trị ln nht của hàm số
trên đoạn
[
]
2;3
bằng:
A.
122
B.
50
C.
5
D.
1
Câu 3: Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận đứng của đồ th hàm s
21
1
+
=
+
x
y
x
?
A.
1= x
B.
1
= y
C.
2=y
D.
1
=x
Câu 4: Cho hàm s
( )
y fx=
có bảng biến thiên như sau
Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ th hàm s đã cho bằng:
A.
2
. B.
1
. C.
0
. D.
3
.
Câu 5: Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào?
A.
3
22yx x=++
. B.
32
21yx x=−− +
.
Tải tài liệu miễn phí tại đây: https://vndoc.com/
C.
3
21yx x
=−+
. D.
3
21yx x=−+ +
.
Câu 6: Cho hàm s
(
)
fx
có bảng biến thiên như sau:
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?
A.
(
)
; 1.
−∞
B.
( )
0;1 .
C.
( )
1; 0 .
D.
(
)
1; .
+∞
Câu 7:Tìm tập hp tt c các giá tr của tham số thc
m
để hàm s
32
1
4
3
y x mx x m
= + +−
đồng
biến trên khoảng
(
)
;−∞ +∞
.
A.
[
]
2; 2
. B.
( )
;2−∞
. C.
(
]
;2−∞
. D.
[
)
2; +∞
.
Câu 8: Cho hàm s
(
)
=y fx
có bảng biến thiên như sau
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm s đạt cực tiểu tại
= 5x
B. Hàm s có bốn điểm cực trị
C. Hàm s đạt cực tiểu tại
= 2x
D. Hàm s không có cực đại
Câu 9: Tìm tất cả các giá trị của tham số để hàm số cực đại cực
tiểu?
A. . B. C. . D. .
Câu 10 :Đường cong trong hình vẽ bên là đồ th của hàm số nào dưới đây?
A.
32
1y xx
=−+
B.
42
21yx x=−+
C.
32
1yx x
=−−
D.
42
21yx x=−−
Câu 11:Cho hàm s có đồ th như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
m
32
32
y x x mx m
=−+ +
3
2
m <
3
.
2
m <−
3
2
m
3
2
m
>
42
y ax bx c=++
Tải tài liệu miễn phí tại đây: https://vndoc.com/
A.
0, 0, 0abc><<
. B.
0, 0, 0abc<<<
.
C.
0, 0, 0abc<><
. D.
0, 0, 0abc><>
Câu 12: Với
α
là số thực bất kì, mệnh đề nào sau đây sai?
A.
( )
10 10
α
α
=
. B.
2
10 10
α
α
=
.
C.
( )
( )
2
10 100
α
α
=
. D.
( )
( )
2
2
10 10
α
α
=
.
Câu 13: Cho
0, ,a mn>∈
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
.
m n mn
aaa
+
+=
B.
..
m n mn
aa a
=
C.
( ) ( ).
mn nm
aa=
D.
.
m
nm
n
a
a
a
=
Câu 14: Cho hàm s
3
yx
=
có đồ th như hình vẽ, khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ th hàm s cắt trục
Ox
.
B. Đồ th hàm s không có tiệm cận.
C. Đồ th hàm s có mt tiệm cận đứng và không có tiệm cận ngang.
D. Đồ th hàm s có mt tiệm cận đứng và mt tiệm cận ngang.
Câu 15: Tập xác định của hàm số
( )
1
5
1yx=
A.
[
)
1; +∞
B.
{ }
\1
C.
(
)
1; +∞
D.
( )
0; +∞
Câu 16: Rút gọn biểu thức
31 2 3
22
22
.aa
P
a

với
0a
.
A.
Pa
. B.
3
Pa
. C.
4
Pa
. D.
5
Pa
.
Câu 17: Tập xác định của hàm số
( )
2021
2
43y xx
=−−
là:
A.
{ }
\ 4;1 .
B.
.
C.
[ ]
4;1 .
D.
( )
4;1 .
Tải tài liệu miễn phí tại đây: https://vndoc.com/

Đề thi học kì 1 Toán 12 năm 2020

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Kiến Thụy, Hải Phòng năm 2020 bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận có đáp án, hệ thống kiến thức môn Toán lớp 12 học kì 1. Đây là tài liệu hay giúp các em học sinh ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi chính thức sắp tới đạt kết quả cao.

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 1 lớp 12 sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Đề thi học kì 1 lớp 12 với đầy đủ các môn, được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, cũng như các thầy cô giáo có tư liệu tham khảo ra đề thi.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Kiến Thụy, Hải Phòng năm 2020. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 15
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm