Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Ngữ văn năm 2018 - 2019 trường THPT Nam Yên - Kiên Giang

Đề kiểm tra học kì 2 Ngữ văn 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Ngữ văn năm 2018 - 2019 trường THPT Nam Yên - Kiên Giang. Nội dung tài liệu gồm 5 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

I. Phần đọc - hiểu: (3.0 điểm)

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4:

Dân ta có một lòng nồng nàn về nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.

(Hồ Chí Minh, trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập 6, NXB Sự thật, Hà Nội, 1986)

Câu 1: Nêu phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn văn? (0,5 điểm)

Câu 2: Tìm những từ láy được sử dụng trong đoạn văn? (0.5 điểm)

Câu 3: Đoạn văn đề cập đến nội dung gì? (1,0 điểm)

Câu 4: Theo anh /chị cái tinh thản ấy" mà Bác nhắc đến trong đoạn trích là gì? Hiện nay giới trẻ chúng ta đã làm những gì để thể hiện tinh thần ấy? (1,0 điểm)

II. Phần làm văn: (7,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm) Viết một đoạn văn ngắn (từ 8 đến 10 dòng) nêu suy nghĩ của anh/chị về trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?

Câu 2: (5,0 điểm) Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau:

Chiếc vành với bức tờ mây,

Duyên này thì giữ vật này của chung.

Dù em nên vợ nên chồng

Xót người mệnh bạc, ắt lòng chẳng quên!

Mất người còn chút của tin,

Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa.

Mai sau dù có bao giờ,

Đốt lò hương ấy, so tơ phím này.

Trông ra ngọn cỏ lá cây,

Thấy hiu hiu gió thì hay chị về

Hồn còn mang nặng lời thề,

Nát thân bồ liễu, đền nghì trúc mai.

Dạ đài cách mặt khuất lời,

Rưới xin giọt nước cho người thác oan.

(Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du, Ngữ Văn 10, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam)

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Ngữ văn năm 2018 - 2019 trường THPT Nam Yên - Kiên Giang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải bài tập Địa 10, Học tốt Ngữ văn 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.065
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Văn Xem thêm