Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận Hoàn Kiếm năm học 2018 - 2019

VnDoc.com
UBND QUN HOÀN KIM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ KIM TRA HC KÌ II
MÔN TOÁN LỚP 9 NĂM HỌC 2018 - 2019
Ngày kim tra: 19/4/2019
Thi gian làm i: 90 phút (Không k thời gian pt đ)
Bài I (2,0 điểm). Cho hai biu thc:
x
A
x
34
1
và
2 4 2 1
( 1)( 2) 1 2
x x x
B
x x x x
vi
0; 4.xx
1) Tính giá tr ca
A
khi
x 9.
2) Rút gn
và biu thc
P A B ..
3) Tìm
x
để
P 2
.
Bài II (2,0 điểm). Gii bài toán sau bng cách lập phương trình hoặc h phương trình:
Đ đóng gói hết
600
tp v tngc bn nghèong cao, lp
9A
d định dùng mt s thùng
cartonng loi, s tp v trong mỗi thùng như nhau. Tuy nhiên, khi đóng v vào các thùng,
3
thùng b hng, không s dng được nên mi thùng còn li phi đóng thêm
10
tp v na mi hết.
Tính s tng carton ban đầu lp
9A
d đnh s dng s tp v d định đóng trong mi thùng.
Bài III (2,0 điểm).
1) Gii h phương trình:
1
2 1 5
3
.
3
5 1 13
3
x
y
x
y
2) Cho phương trình
2
2 2 2 5 0m x mx
vi n x.
a) Giải phương trình vi
2.m
b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân bit
12
,xx
tha mãn
12
2xx
.
Bài IV (3,5 điểm). Cho đưng tròn
()O
, dây
BC
c định. Trên cung ln
BC
ca
()O
, lấy điểm
A
( , )A B A C
sao cho
AB AC
. Hai tiếp tuyến qua
B
C
ca
()O
ct nhau ti
E
.
1) Chng minh t giác
BOCE
ni tiếp.
2)
AE
ct
()O
ti điểm th hai
D
()DA
. Chng minh
2
..EB ED EA
3) Gi
F
trung điểm ca
AD
. Đường thng qua
D
song song vi
EC
ct
BC
ti
G
.
Chng minh
GF
song song vi
.AC
4) Trên tia đối ca tia
AB
lấy điểm
H
sao cho
AH AC
. Chng minh khi đim
A
thay
đổi trên cung ln
BC
thì điểm
H
di động trên một đường tròn c định.
Bài V (0,5 điểm). Cho ba s thc dương
a,b,c
tha mãn
1 1 2
.
a c b

Tìm giá tr nh nht ca
biu thc
a b c b
K
2a b 2c b



.
----- HT -----
H và tên hc sinh: ………………………… Trường: ………………..………… SBD: ..……
Ch kí ca giám th 1: ………………… Ch kí ca giám th 2: …………...……
Chúc các em học sinh làm bài đạt kết qu tt./.
ĐỀ CHÍNH THC
VnDoc.com
UBND QUN HOÀN KIM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NG DN CHM
ĐỀ KIM TRA HC KÌ II
MÔN TOÁN LỚP 9 NĂM HỌC 2018 - 2019
Ngày kim tra: 19/4/2019
Bài
Ni dung
Đim
Bài I
2 điểm
1) (0,5đ)
Thay
9x
(TMĐK) vào biu thc
A
0,25
3 9 4 5
.
4
91
A

0.25
2) ()

22
2 4 1
1 2 1 2 1 2
xx
x x x
B
x x x x x x
0,25
2 4 4 1 2 1
2 1 2 1
x x x x x x
x x x x

0,25
2
1
1
2
21
x
x
x
xx


0,25
34
.
2
x
P
x

0,25
3) (0,5đ)
Ta có
34
2 0 2 0 0.
22
xx
P
xx

Trường hp 1:
00xx
(TMĐK)
0,25
Trường hp 2:
0x
0 2 0 4
2
x
xx
x
(TMĐK)
Kết hợp điều kin, ta có vi
0x
hoc
4x
thì
2.P
0,25
Bài II.
1,5đ
Cách 1.
Gi s thùng carton ban đầu lp 9A s
dng là
x
(
*, 3x N x
, thùng).
Cách 2.
Gi s thùng carton ban đầu
lp 9A s dng là
x
(
*, 3x N x
, thùng).
0,25
S tp v trong mi thùng là
600
x
(tp v)
Gi s tp v trong mi thùng
y
(
*yN
, tp v)
0,25
S thùng carton thc tế s dng là
3x
(thùng).
Thc tế, mỗi thùng đóng số tp v
600
10
x



(tp v).
S thùng carton thc tế s
dng là
3x
(thùng).
Thc tế,, mỗi thùng đóng s
tp v
10y
(tp v).
0,5
Vì thc tế vẫn đóng hết s
600
tp v
nên ta có phương trình:
Lp lun ra các phương trình :
600xy
0,25
VnDoc.com
600
3 10 600x
x



3 10 600.xy
Ta có h phương trình
600
3 10 600
xy
xy
Giải phương trình được:
1
15x
(TMĐK);
2
12x 
(loi)
S tp v trong mi thùng là 40 tp
v.
Gii h phương trình được
1
15x
(TMĐK);
2
12x 
(loi)
40y
(TMĐK).
0,5
Kết lun: Vy s thùng ban đầu là:
15
thùng, s tp v d định trong mi
thùng là
40
tp v.
0,25
Bài III.
2,5đ
1) ()
1) ĐK:
1, 3.xy
0,25
Đặt
1
1;
3
x a b
y

25
.
5 3 13
ab
ab


0,25
Gii ra ta được:
2
1
a
b
(TMĐK).
0,25
T đó tìm được
5
4
x
y
(TMĐK).
Vy nghim ca h phương trình là (5 ; 4).
0,25
2)
2a (0,)
Cách 1.
Xét
1 2 2 4 2 2 5 0a b c
Cách 2.
Ta có:
2
' 11 6 2 3 2
0,25
Phương trình có hai nghiệm
12
1; 2 2 5xx
Kết lun.
0,25
2b (0,5đ)
Cách 1.
Xét
1 2 4 2 5 0a b c m m
Suy ra phương trình có hai nghiệm:
12
1; x 2 5xm
Phương trình có hai nghiệm phân bit
12
3.x x m
Cách 2.
Phương trình có hai nghiệm
phân bit
2
10
' (m 3) 0
3.
a
m

0,25
Ta có:
12
2521xx m
2
.
3
m TMĐK
m KTMĐK


Kết lun:
2.m 
Áp dng h thc Vi-ét ta có:
12
12
24
. 2 5
x x m
x x m
Ta có:
12
2xx
22
1 2 1 2
2 . 4x x x x
2
4 20 22
2 2 5 30
mm
m
Tìm được
2.m
0,25

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận Hoàn Kiếm năm 2018

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận Hoàn Kiếm năm học 2018 - 2019 là đề thi học kì 2 lớp 9 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn ôn tập và rèn luyện chuẩn bị kì thi cuối kì được tốt. Mời các bạn tải về tham khảo

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận Hoàn Kiếm năm học 2018 - 2019

.......................................................................

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận Hoàn Kiếm năm học 2018 - 2019. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
2 727
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán

    Xem thêm