Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Phạm Công Bình - Vĩnh Phúc

Trang 1/5 - 132
S 
TRƯỜNG THPT PHẠM CÔNG BÌNH
(Đề thi gồm có 4 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: GDCD; LỚP 12
(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề)
Mã đề: 132
................. .............................
Câu 1: 
 
 


A. Ông K. B. Ông K và công ty Z. C. Công ty Z. D. 
Câu 2: Anh A  B   nhau   2013  nay, 1 con chung     
hôn. Tài   2  làm ra   1  nhà   mang tên anh A, 1 ôtô,    mua
chung   khác mang tên anh A     tài  chung.  nay 2   
không   nhau     con cái pháp       nào?
A. con gái theo  con trai theo cha. B.  2    hôn.
C.   nuôi 1  D. theo ý con.
Câu 3: 
A. 
B. 
C.  
D. 
Câu 4: 


A.  B. 
C.  D. 
Câu 5: p lý?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 6: 




A. Anh G. B. 
C.  D. 
Câu 7: 



A.  B. 
C.  D. Anh S và anh K.
Câu 8: không phải  
A.  B. 
C.  D. 
Câu 9: không thuộc 
Trang 2/5 - 132
A.  B. 
C.  D. 
Câu 10: 
A.  B. 
C.  D. 
Câu 11:  




A. D. Anh X, K, D và P. B. X.
C. Anh K và D. Anh X. K.
Câu 12: 


A.  B. hành vi hành chính.
C.  D. 
Câu 13: 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 14: 
A. 
B. Nhân viên 
C. 
D. 
Câu 15: 
A.  B.  C.  D. 
Câu 16: 


A. 
B. 
C.  
D. 
Câu 17: 
 


A. Ba và A. B.  C.  D. 
Câu 18: không phải 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 19: 



A.  B.  C.  D. 
Câu 20: 
A. 
Trang 3/5 - 132
B. 
C. 
D. 
Câu 21:  

A.  B.  C.  D. 
Câu 22: 


A. 
B. 
C. 
D.  
Câu 23: 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 24: 

A.  B. 
C.  D. 
Câu 25: 
A.  B. 
C.  D. 
Câu 26: 
A.  B. 
C.  D. 
Câu 27: 

 

 

A.  B. Hành chí
C.  D. 
Câu 28: 

A.  B. 
C.  D. 
Câu 29: 


A.  B. 
C.  D. 
Câu 30: 


A.  B.  C.  D. 
Câu 31: 
A. 
B. 
C. 

Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Phạm Công Bình - Vĩnh Phúc, nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh có 50 phút để hoàn thành đề thi này, đề thi có đáp án.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Phạm Công Bình - Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 2.038
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn khác lớp 12 Xem thêm