Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 7 trường THCS & THPT Bình Phong Thạnh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Giáo dục công dân

Để củng cố lại kiến thức, nâng cao kỹ năng giải đề, chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 2 môn Giáo dục công dân các bạn học sinh lớp 7 hãy nhanh tay tải ngay tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 7 trường THCS & THPT Bình Phong Thạnh năm học 2016 - 2017.

Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 7 trường THCS Minh Tân, Kiến Xương năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 7 trường THCS Tân Đông, Thạnh Hóa năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 7 trường THCS Bình Giang, Kiên Giang năm học 2016 - 2017

Sở GD&ĐT Long An
Trường THCS&THPT Bình Phong Thạnh
ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM 2017-2018
MÔN: GDCD - KHỐI 7
Thời gian 45' (Không sử dụng tài liệu)

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy chọn ý đúng nhất

Câu 1: Di sản văn hóa có mấy loại?

a. 4 loại b. 2 loại c. 3 loại c. 1 loại

Câu 2: Di sản văn hóa có giá trị?

a. Lịch sử, Khoa học b. Lịch sử, Văn hóa

c. Văn hóa, Khoa học c. Lịch sử, Văn hóa, Khoa học

Câu 3: Di sản văn hóa bao gồm:

a. Di sản văn hóa vật thể b. Di sản văn hóa phi vật thể

c. Danh lam thắng cảnh d. Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể

Câu 4: Chiếc áo dài là trang phục truyền thống của người Việt Nam, thuộc loại di sản văn hóa:

a. Vật thể b. Truyền thống c. Phi vật thể d. Nét đẹp

Câu 5: Đờn ca tài tử thuộc loại di sản văn hóa:

a. Phi vật thể c. Vật thể b. Truyền thống d. Cải lương

Câu 6: Hồ gươm được gọi là?

a. Truyền thống b. Danh lam thắng cảnh

c. Di tích lịch sử c. Di sản văn hóa phi vật thể

Câu 7: Thờ cúng ông địa là hình thức?

a. Tôn giáo b. Tín ngưỡng

c. Mê tín dị đoan d. Tin vào siêu nhiên

Câu 8: Đi lễ nhà thờ là hình thức?

a. Tôn giáo b. Tín ngưỡng

c. Mê tín dị đoan d. Tin vào siêu nhiên

Câu 9: Thờ cúng tổ tiên, ông bà là hình thức?

a. Tôn giáo b. Mê tín dị đoan

c. Tin vào siêu nhiên d. Tín ngưỡng

Câu 10: Đi thi không được ăn trứng vịt lộn là hình thức?

a. Tôn giáo b. Mê tín dị đoan

c. Tín ngưỡng d. Tin vào siêu nhiên

Câu 11: Quốc khánh nước Việt Nam là:

a. 2/9/1945 b. 2/9/1976 c. 2/9 hàng năm d. 2/9/1954

Câu 12: Lãnh đạo Nhà nước ta là:

a. Quốc hội b. Đảng cộng sản Việt Nam

c. Chính phủ d. Nhân dân

Câu 13: Nhà nước ta hiện nay có tên gọi là

a. Công nông

b. Việt Nam dân chủ công hòa

c. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

d. Nước Việt Nam

Câu 14: Bản chất của Nhà nước ta là:

a. Thuộc gia cấp Tư sản

b. Thuộc tầng lớp công – nông

c. Của dân do dân và vì dân

d. Thuộc giai cấp tầng lớp quản lí nhà nước

Câu 15: Bộ máy nhà nước chia làm mấy loại cơ quan

a. Cơ quan quyền lực, cơ quan hành chính

b. Cơ quan quyền lực, cơ quan xét xử

c. Cơ quan xét xử, cơ quan kiểm sát, cơ quan quyền lực

d. Cơ quan quyền lực, cơ quan hành chính, Cơ quan xét xử, cơ quan kiểm sát

Câu 16: Cơ quan quyền lực do ai bầu ra?

a. Quốc hội b. Chính Phủ

c. Nhân dân d. Chủ tịch nước

II. TỰ LUẬN (6đ)

Câu 1: Hãy cho biết vai trò của môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Em hãy đề xuất một số biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ở trường học (2đ)

Câu 2: Có ý kiến cho rằng "Người có đạo là người có tín ngưỡng" Em có đồng ý không? Vì sao? Hãy cho biết Tín ngưỡng là gì? Lấy 2 ví dụ? Mê tín dị đoan là gì? Lấy 2 ví dụ? Đối với mê tín dị đoan chúng ta cần phải làm gì? (2đ)

Câu 3: Việt Nam có nhiều di sản có giá trị và đồng thời những di sản này cũng góp phần phong phú vào di sản văn hóa thế giới. Bằng vốn kiến thức hiểu biết, hãy cho biết Di sản văn hóa là gì? Có mấy loại di sản văn hóa? Đờn ca tài tử ở Việt Nam là loại hình gì? Cho biết nó thuộc loại di sản văn hóa nào? (2đ)

Hết

Đáp án đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 7

Đề chính thức

I.TRẮC NGHIỆM: (4đ) Mỗi ý đúng đạt 0.25 đ

1b, 2 d, 3d, 4c, 5a, 6c, 7b, 8a, 9d, 10 b, 11c, 12 b, 13c, 14 c, 15 c, 16c

II. TỰ LUẬN (6đ)

Câu 1: (2đ)

* Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người.

  • Tạo cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. (0,25 đ)
  • Tạo cho con người phương tiện sống, phát triển trí tuệ, đạo đức. (0,25 đ)
  • Tạo cuộc sống tinh thần (0,25đ): Làm cho con người vui tươi, khoẻ mạnh, lạc quan, yêu đời ... (0,25đ)

*Một số biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

  • Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh trường lớp (0,25 đ)
  • Trồng và chăm sóc cây xanh (0,25 đ)
  • Bỏ rác đúng nơi qui định. (0,25 đ)
  • Sử dụng điện, nước phải biết tiết kiệm (0,25 đ)

Chú ý: HS có thể có biện pháp khác đúng, hay vẫn đạt điểm.

Câu 2: (2 đ)

* Đồng ý: Người có đạo là người có tín ngưỡng (0,25đ)

Vì tôn giáo là một hình thức của tín ngưỡng (0,25 đ)

* Tín ngưỡng là lòng tin vào cái gì đó thần bí như thần linh, thượng đế, chúa trời (0,25đ) ví dụ thờ cúng tổ tiên, thờ cúng ông thần tài, ông địa, thờ phật ........(0,25 đ)

* Mê tín dị đoan là tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên. (0,25 đ) Ví dụ như xem bói, chữa bệnh bằng phù phép, coi tướng, coi tay ........ (0,25 đ)

* Đối với mê tín dị đoan chúng ta cần phải xóa bỏ, bài trừ, lên án, phê phán những hành vi sai phạm, (0,25 đ) tuyên truyền mọi người phòng chống mê tín dị đoan vì nó làm ảnh hưởng đến tài sản, thậm chí cả tính mạnh con người. (0,25đ)

Chú ý: HS có thể lấy ví dụ khác đúng vẫn đạt điểm.

Câu 3: (2đ)

* Di sản văn hóa là sản phẩm tinh thần (0,25 đ) hoặc vật chất, (0,25 đ) có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học (0,25 đ) được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác (0,25 đ).

*Di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể. (0,5đ)

* Đờn ca tài tử ở Việt Nam là loại hình nghệ thuật (0,25đ). Thuộc loại di sản văn hóa phi vật thể. (0,25đ)

Đánh giá bài viết
5 1.250
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 7 môn khác Xem thêm