Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 trường PTDTBT THCS Trà Thọ, Tây Trà năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 trường PTDTBT THCS Trà Thọ, Tây Trà năm 2015 - 2016 có đáp án kèm theo được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 9 nhằm học tốt môn Hóa học, ôn tập lại kiến thức và tự luyện tập nhằm đạt điểm cao trong các bài thi giữa kì, thi cuối kì. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 trường THCS số 2 Trà Phong, Tây Trà năm 2013 - 2014

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 9 trường THCS Thượng Thôn, Hà Quảng năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 trường THCS số 2 Trà Phong, Tây Trà năm 2013 - 2014

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY TRÀ
TRƯỜNG PTDTBT THCS
TRÀ THỌ
ĐỀ THI HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2015-2016
MÔN THI: HÓA HỌC - LỚP: 9
Thời gian: 45phút (không kể thời gian giao đề)

I. Trắc nghiệm khách quan: (4,0 điểm)

Hãy chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1. Cho dung dịch K2CO3 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 hiện tượng của phản ứng là:

A. Không có hiện tượng. B. Sủi bọt khí.

C. Kết tủa trắng. D. DD chuyển thành màu xanh.

Câu 2. Dãy nào trong các dãy sau đều là hiđrocacbon:

A. CH4, C2H2, C2H5Cl B. C6H6, C3H4, HCHO

C. C2H2, C2H5OH, C6H12 D. C3H8, C3H4, C3H6

Câu 3. Chất làm mất màu dung dịch nước brom là:

A. CH3 - CH3 B. CH3 – OH C. CH3 – Cl D. CH2 = CH2

Câu 4. Cho mẫu natri vào cốc đựng rượu etylic sẽ xảy ra hiện tượng sau:

A. Mẫu natri tan dần. B. Có bọt khí thoát ra, mẫu natri tan dần.

C. Mẫu natri chìm dưới đáy cốc D. Có bọt khí thoát ra.

Câu 5. Rượu Etylic 35o nghĩa là:

A. Rượu sôi ở 35oC

B. Dung dịch rượu có 35% rượu etylic nguyên chất.

C. 35 ml là rượu Etylic trong 100 ml thể tích rượu và nước.

D. Số gam rượu trong 100 gam nước là 35 gam.

Câu 6. Chất nào sau đây làm quì tím đổi màu

A. CH3COOH. B. CH3CH2OH. C. C6H12O6. D. CH3OH.

Câu 7. Saccarozơ tham gia phản ứng hóa học nào sau đây

A. Phản ứng tráng gương. B. Phản ứng thủy phân.

C. Phản ứng xà phòng hóa. D. Phản ứng este hóa

Câu 8. Thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được dung dịch saccarozơ và dung dịch glucozơ?

A. Dung dịch H2SO4 loãng. B. Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch AgNO3 / NH3, đun nóng nhẹ D. Tất cả các dung dịch trên.

II. Tự luận: (6,0 điểm)

Câu 9. (1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học, làm thế nào phân biệt được các dung dịch: C2H5OH, CH3COOH, C6H12O6? Viết các PTHH xảy ra (nếu có).

Câu 10. (2,0 điểm) Viết PTHH thể hiện những chuyển hóa sau:

(-C6H10O5-)n → C6H12O6→C2H5OH→CH3COO → CH3COOC2H5

Câu 11. (2,5 điểm) Đốt cháy 4,5 gam chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 6,6 gam CO2 và 2,7 gam H2O.

a. Hỏi A gồm có những nguyên tố nào?

b. Xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của hợp chất là 60g. (Cho O = 16; H = 1; C = 12)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9

I. Trắc nghiệm: 4 điểm Mỗi câu trả lời đúng cho 0,5 điểm

Câu12345678
Đáp ánCDDBCABC

II.Tự luận

Câu 9:

Trích mỗi lọ ra một ít để làm mẫu thử; (0,25đ)

Cho quỳ tím lần lượt vào các mẫu thử (0,25đ)

  • Lọ nào làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là axit axetic; (0,125đ)
  • Hai lọ còn lại không có hiện tượng gì xảy ra.

Cho kim loại Na lần lượt vào hai dung dịch còn lại; (0,25đ)

  • Lọ nào thấy xuất hiện kết bọt khí thoát ra là rượu etylic. (0,125đ)
  • Lọ còn lại là glucozơ

2C2H5OH + 2Na→ 2C2H5ONa + H2 (0,25đ)

Lưu ý: Còn 2 cách giải khác

Câu 10:

Mỗi phương trình viết đúng được 0,5 điểm (Thiếu điều kiện hoặc cân bằng sai trừ 0,25 điểm)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9

Câu 11:

Đáp án đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9

Đánh giá bài viết
1 2.279
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa Xem thêm