Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 trường Tiểu học Chiêng La B, Sơn La năm 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 4

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 trường Tiểu học Chiêng La B, Sơn La năm 2017 - 2018 là đề thi cuối năm học giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập, từ đó ôn tập ôn thi cuối học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

UBND HUYỆN MƯỜNG LA

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN KHOA HỌC LỚP 4

NĂM HỌC 2017- 2018

(Thời an 40 phút – không kể thời gian ra đề)

PHẦN A: TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt tr­ớc câu trả lời đúng.

Câu 1. Tính chất của không khí là?

A. Không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định

B. Có màu, có mùi

C. Màu trắng, vị ngọt

D. Màu Trắng, vị mặn

Câu 2. Nhiệt độ của cơ thể người lúc khỏe mạnh là bao nhiêu?

A. 360C

B. 370C

C. 380C

D. 390C

Câu 3: Đốt ngọn nến, lấy cốc thủy tinh chụp lên cây nến đang cháy, lúc sau nến tắt. Nuyên nhân tại sao?

A. Thiếu ánh sáng B. Thiếu khí các-bô-níc

C. Thiếu không khí D. Thiếu ni-tơ

Câu 4: Vật nào có thể ngăn ánh sáng truyền qua?

A. Kính

B. Quyển vở, miếng gỗ

C. Tú ni lông trắng

D. Tờ giấy trắng

Câu 5: Động vật hấp thụ những chất gì?

A. Khí các - bô – níc

B. Khí ô-xi, nước và các chất hữu cơ

C. Nước tiểu

D. Các chất thải

Câu 6: Thực vật sống được là nhờ vào quá trình nào?

A. Hô hấp

B. Thải ra

C. Hấp thụ

D. Trao đổi chất

Câu 7: Chọn đáp án thích hợp vào chỗ trống:

Trong quá trình hô hấp, động vật hấp thụ khí ................ và thải ra..............

A. Hơi nước và Ô-xi

B. Ni-tơ và Các-bô-níc

C. Khí ô-xi và Khí các-bô-níc

D. Ô-xi và Ni-tơ

PHẦN B: TỰ LUẬN

Câu 8. Điều gì sẽ xảy ra với thực vật nếu không có ánh sáng?

.....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 9: Nêu những nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm? Ở gia đình và địa phương em cần làm gì để bảo vệ bầu không khí trong sạch?

.....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 10: Hãy điền vào hình còn thiếu, về sơ đồ sự trao đổi chất ở thực vật

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 trường Tiểu học Chiêng La B, Sơn La năm 2017 - 2018

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 4

PHẦN A – PHẦN TRẮC NGHIỆM 7 ĐIỂM (mỗi câu đúng được 1 điểm)

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

B

C

B

B

D

C

PHẦN B - TỰ LUẬN 3 ĐIỂM (mỗi câu đúng được 1 điểm)

Câu 8: (1 điểm)

  • Không có ánh sáng, thực vật sẽ mau chóng tàn lui vì chúng cần ánh sáng để duy trì sự sống.

Câu 9: (1 điểm)

  • Khói, khí độc, các loại bụi, vi khuẩn,.......là những nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm.
  • Biện pháp bảo vệ bầu không khí trong sạch: thu gom và xử lý phân, rác hợp lý, giảm bụi khói xe, bếp đun, bảo vệ rừng, trồng nhiều cây xanh…

Câu 10: (1 điểm)

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 trường Tiểu học Chiêng La B, Sơn La năm 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
2 2.062
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa Học Xem thêm