Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Lịch sử

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017. Đề thi bám sát theo chương trình SGK Lịch sử lớp 10 học kì 2 với 3 câu hỏi tự luận. Đề tương đối vừa sức với học sinh, không quá đánh đố, đảm bảo những bạn học sinh đã nắm chắc kiến thức chắc chắn sẽ làm được bài.

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ năm học 2014-2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 3
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 01 trang)
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM
NĂM HỌC: 2016 - 2017
Môn: Lịch sử; Lớp: 10
(Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (5,0 điểm)

Cho bảng thống kê sau:

Thời gian

Sự kiện

1771

Khởi nghĩa bùng nổ

1777

Lật đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong.

1785

Kháng chiến chống Xiêm thắng lợi

1786 - 1788

Lần lượt đánh đổ tập đoàn phong kiến Trịnh - Lê.

1789

Kháng chiến chống Thanh thắng lợi

a) Bảng thống kê trên trình bày về phong trào nào?

b) Em hãy đánh giá vai trò của phong trào đó trong lịch sử dân tộc?

Câu 2 (5,0 điểm)

a) Em hãy lập bảng thống kê các cuộc cách mạng Tư sản thời cận đại mà em đã học theo mẫu sau:

STT

TÊN CUỘC CÁCH MẠNG

LÃNH ĐẠO

MỤC TIÊU

THỂ CHẾ SAU CÁCH MẠNG

b) Em hãy nêu những điểm triệt để của cách mạng Tư sản Pháp?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10

Câu 1 (5,0 điểm)

* Ý a (1,0 đ): Bảng thống kê trình bày về phong trào Tây Sơn

* Ý b (4,0 đ): Đánh giá về phong trào Tây Sơn bằng những sự kiện cụ thể để toát lên:

  • Bước đầu thống nhất đất nước (2,0 đ)
  • Bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc (2,0 đ)

Câu 2 (5,0 điểm)

Ý a (3,0 đ)

STT

TÊN CUỘC CÁCH MẠNG

L ÃNH ĐẠO

MỤC TIÊU

THỂ CHẾ SAU CÁCH MẠNG

1

Cách mạng Tư sản Anh

Giai cấp Tư sản và Quý tộc mới

Lật đổ chế độ Phong kiến, thiết lập chế độ của giai cấp Tư sản,tạo điều kiện cho nền kinh tế TBCN phát triển

Quân chủ lập hiến

2

Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Giai cấp tư sản Bắc Mĩ

Giải phóng dân tộc, thiết lập chế độ của giai cấp Tư sản, tạo điều kiện cho nền kinh tế TBCN phát triển

Cộng hòa liên bang

3

CMTS Pháp

Giai cấp tư sản

Lật đổ chế độ Phong kiến, thiết lập chế độ của giai cấp Tư sản,tạo điều kiện cho nền kinh tế TBCN phát triển

Cộng hòa

4

Công cuộc thống nhất nước Đức

Quý tộc Gioongke

Thống nhất đất nước, thiết lập chế độ của giai cấp Tư sản,tạo điều kiện cho nền kinh tế TBCN phát triển

Quân chủ lập hiến

5

Cuộc đấu tranh thống nhất Italia

Quý tộc tư sản hóa

Thống nhất đất nước, thiết lập chế độ của giai cấp Tư sản,tạo điều kiện cho nền kinh tế TBCN phát triển

Quân chủ lập hiến

6

Nội chiến Mỹ

Giai cấp Tư sản

Xóa bỏ những trở ngại của nền kinh tế TBCN

Cộng hòa

b)

  • Lật đổ hoàn toàn ch ế độ phong kiến và thủ tiêu những tàn tích của nó...(1,0 đ)
  • Thiết lập nền Cộng hòa, đem lại quyền lợi kinh tế (nhất là ruộng đất) và quyền tự do dân chủ cho nhân dân...(1,0 đ)
Đánh giá bài viết
1 2.798
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Lịch Sử Xem thêm