Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Sinh học

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017. Đề thi gồm có 3 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài là 45 phút. Và để giúp các bạn học sinh thuận tiện hơn trong quá trình đối chiếu kết quả bài làm của chính mình ngay sau khi làm xong VnDoc đã cập nhật đầy đủ và chính xác. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Bình Tân, TP HCM năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 10 (cơ bản) trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

Mời làm: Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 Online

SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ
ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ II NĂM 2016 - 2017
Môn: sinh, Khối 10
Thời gian:45 phút, không kể thời gian phát đề
Ngày thi: 4/5/2017

Câu 1. (3,0 điểm)

1. Hãy nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục.

2. Trong nuôi cấy vi sinh vật ở môi trường không liên tục, để thu được số lượng vi sinh vật tối đa thì ta nên dừng ở pha nào? Vì sao?

Câu 2. (4,0 điểm)

Trình bày các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật.

Câu 3. (3,0 điểm)

1. Giả sử có 2 chủng vi khuẩn, chủng 1 tự tổng hợp được Biotin (một loại vitamin H) và không tự tổng hợp được Acginin(một loại axit amin), còn chủng 2 thì ngược lại. Có thể nuôi 2 chủng vi khuẩn này trên môi trường thiếu biotin và Acginin nhưng đủ các chất dinh dưỡng khác được không, vì sao?

2. Cho 3 loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật sau

MT1: đường Saccarozo : 30g, NaNO3 : 3g, K2HO4 : 1g, MgSO4 : 0,5g, KCl : 0,5g, FeSO4 : 0,1g, Nước : 1000ml

MT2: đường Glucozo: 50g, Pepton : 10g, KH2PO4 : 3g, MgSO4.7H2O : 2g, Nước : 1000ml, Thạch : 15-20g

MT3: Dịch ép khoai tây, nước thịt

3 loại môi trường trên là môi trường gì? Tại sao?

--------------Hết-----------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:................. Số báo danh:..............

Đáp án đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 10

Câu 1

1. Hãy nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục

 • Pha tiềm phát (pha lag): Vi khuẩn thích nghi với môi trường, số lượng tế bào trong quần thể chưa tăng, enzim cảm ứng được hình thành để phân giải cơ chất.
 • Pha lũy thừa (pha log): Vi khuẩn sinh trưởng với tốc độ rất lớn và không đổi, số lượng tế bào trong quần thể tăng rất nhanh
 • Pha cân bằng: Số lượng vi khuẩn trong quần thể đạt đến cực đại và không đổi theo thời gian vì số lượng tế bào sinh ra bằng số lượng tế bào chết đi
 • Pha suy vong: Số tế bào sống trong quần thể giảm dần do tế bào trong quần thể bị phân hủy ngày càng nhiều, chất dinh dưỡng cạn kiệt, chất độc hại tích lũy quá nhiều.

2. Trong nuôi cấy vi sinh vật ở môi trường không liên tục, để thu được số lượng vi sinh vật tối đa thì ta nên dừng ở pha nào? Vì sao?

 • Cuối pha lũy thừa và đầu pha cân bằng
 • Vì: Ở pha này số lượng tế bào trong quần thể đạt cực đại và không đổi theo thời gian

Câu 2

Dựa vào nhu cầu về nguồn năng lượng và nguồn cacbon của vi sinh vật để phân thành các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật. Ở sinh vật có 4 kiểu dinh dưỡng.

 • Quang tự dưỡng: Nguồn năng lượng là ánh sáng, nguồn cacbon là CO2, nhóm này gồm vi khuẩn lam, tảo đơn bào, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía và màu lục.
 • Quang dị dưỡng: Nguồn năng lượng là ánh sáng, nguồn cacbon là chất hữu cơ, nhóm này gồm vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục và màu tía.
 • Hóa tự dưỡng: Nguồn năng lượng là chất vô cơ hoặc hữu cơ, nguồn cacbon là CO2, nhóm này gồm vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn ôxi hóa hiđrô, ôxi hóa lưu huỳnh.
 • Hóa dị dưỡng: Nguồn năng lượng là chất hữu cơ, nguồn cacbon là chất hữu cơ, nhóm này gồm nấm, động vật nguyên sinh, phần lớn vi khuẩn không quang hợp.

Chú ý:

 • thiếu ví dụ trừ 0,25 , thiếu nguồn năng lượng trừ 0,5, thiếu nguồn cacbon trừ 0.25.
 • Học sinh kẻ bảng giống SGK cũng cho điểm tối đa

Câu 3

1.

 • Do chủng vi khuẩn 1 là vi khuẩn khuyết dưỡng biotin
 • Do chủng vi khuẩn 2 là vi khuẩn khuyết dưỡng acginin
 • Do biotin và Acginin là Các nhân tố sinh trưởng
 • Trong môi trường thiếu biotin và Acginin thì 2 chủng vi sinh vật này, chúng sẽ không thể phát triển được.

2. MT1: là môi trường tổng hợp, MT2: là MT bán tổng hợp, MT3: là MT tự nhiên

 • MT1: là môi trường tổng hợp vì có chứa các chất đã biết thành phần hóa học và số lượng
 • MT2: là MT bán tổng hợp vì chứa pepton là chất tự nhiên và các còn lại là chất hóa học đã biết thành phần số lượng
 • MT3: là MT tự nhiên vì là các chất tự nhiên trong dịch nước ép khoai tây và nước thịt
Đánh giá bài viết
4 2.373
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Sinh Học Xem thêm