Bộ đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Bộ đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017. Nội dung đề thi bám sát chương trình học theo yêu cầu và quy định của Bộ GD&ĐT. Mời các bạn tham khảo để làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập, mỗi đề thi kèm theo đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập cũng như rèn luyện kỹ năng giải đề.

Đề cương ôn tập học kì 2 hóa 10 Có đáp án

Bộ đề thi học kì 2 hóa 10 sở GD&ĐT Bắc Ninh

---------------

Đề thi học kì 2 hóa 10 - Đề số 1

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ
------------o0o-------------
Đề 1
ĐỀ KIỂM TRA CUÔI KÌ II NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: Hóa học lớp 10
Thời gian: 45 phút
Ngày thi 5/5/2017

Câu 1. (3,0 điểm) Viết ptpu theo sơ đồ sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có)

đề thi học kì 2 lớp 10 môn Hóa học

Câu 2. (3,0 điểm)

a. Đun nóng dung dịch axit sufuric đặc với muối natri sunfit (Na2SO3), dẫn khí sinh ra qua dung dịch axit sunfuhiđric (H2S). Nêu hiện tượng, viết PTHH.

b. Phân biệt các bình khí riêng biệt đựng oxi, sunfurơ và cacbonic bằng phương pháp hóa học.

c. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm pha dung dịch axit loãng bằng cách rót từ từ dung dịch axit đặc vào nước:

đề thi học kì 2 lớp 10 môn Hóa học

Hình vẽ trên minh họa nguyên tắc pha chế axit nào? Vì sao phải tiến hành như vậy

Câu 3. (3,0 điểm)

Cho 28,8 gam hỗn hợp Cu, Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư, thu được 8,96 lít khí (đkc). Mặt khác, cũng lượng hỗn hợp 2 kim loại trên tác dụng hết với dung dịch H2SO4 98%, đun nóng thu được V lít khí SO2 (đkc).

a) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp?

b) Tính V? Tính khối lượng dung dịch axit đã dùng (biết dùng dư 15%)?

c) Dẫn khí SO2 thu được ở trên vào 500ml dung dịch NaOH 1M. Tính khối lượng muối thu được?

Câu 4. (1,0 điểm)

13,44 lít khí X (SO2 và O2) có tỉ khối so với H2 là 24. Đun nóng X với V2O5 sau một thời gian thu được hỗn hợp Y có thể tích là 11,2 lít (đktc).

a. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X và Y.

b. Tính hiệu suất phản ứng

-----Hết---------
Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12, Al = 27, S = 32, O = 16, Fe = 56; Cu = 64

Đáp án đề thi học kì 2 môn Hóa 10 - Đề 1

Câu

Nội dung cần đạt

Điểm

1

6pt x 0,5 (Thiếu đk hoặc cân bằng sai trừ 0,25)

3,0

2

a) Hiện tượng: dung dịch vẩn đục màu vàng

Viết 2 PTHH: H2SO4 + Na2SO3→Na2SO4 + SO2↑ + H2O

SO2 + 2H2S→ 3S↓ + 2H2O

b) NB 3 chất, viết PTHH x 0,5

c) X: Axit sunfuric

Giải thích:

0,5

0,5

1,5

0,25

0,25

3

a. PTHH: Fe + 2H2SO4 → FeSO4 + H2

0,4 0,4 mol

Fe = 22,4g (77,78%)Cu = 6,4g (22,22%)

b. Viết 2PT (hoặc quá trình oxh, khử)

Tính nSO2 = 0,7mol → VSO2 = 15,68 lit

nH2SO4 = 1,4 + 1,4.15% = 1,61mol → mdd ax = 161g

c. Viết PTHH: NaOH + SO2 → NaHSO3

Tính nNaHSO3 = nNaOH = 0,5 mol → mNaHSO3 = 52 g

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

4

a. Tính được X: VSO2 = VO2 = 6,72 lit

Viết PTHH, tính Y: VSO2 = 0,1; VO2 = 0,2, VSO3= 0,2

b. Tìm được hiệu suất phản ứng: 66,67%

0,25

0,25

0,5

Đề thi học kì 2 hóa 10 - Đề số 2

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ
------------o0o-------------
Đề 2
ĐỀ KIỂM TRA CUÔI KÌ II NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: Hóa học lớp 10
Thời gian: 45 phút
Ngày thi 5/5/2017

Câu 1: (3,0 điểm) Hoàn thành các phản ứng theo sơ đồ sau:

đề thi học kì 2 lớp 10 môn Hóa học

Câu 2: (3,0 điểm)

a. Cho biết hiện tượng, viết phương trình giải thích:

  • Cho K2SO4 vào dung dịch BaCl2.
  • Để dung dịch H2S ngoài không khí một thời gian.
  • Dẫn khí SO2 vào dung dịch Brom

b. Viết phương trình phản ứng chứng minh

  • H2SO4 đặc có tính háo nước
  • HCl có tính khử.

Câu 3: (3,0 điểm) Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu. Chia hỗn hợp X thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1: cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 3,36 lít khí (đktc).

Phần 2: cho tác dụng với V lít dung dịch H2SO4 đặc, nguội (98%, D = 1,84g/ml) thu được 2,24 lít khí (đktc).

a, Tính m và phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong X

b, Tính V (Biết axit dùng dư 10%)

Câu 4: (1,0 điểm) Hỗn hợp X gồm kim loại M (hóa trị không đổi, đứng trước H) và FeCO3. Cho 75 gam hỗn hợp X vào dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thì thu được dung dịch Y và 26,88 lít hỗn hợp Z (chỉ chứa 2 khí, ở đktc); tỷ khối hơi của Z so với H2 là 27. Tìm kim loại M

------Hết---------
Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12, Al = 27, S = 32, O = 16, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 10 môn Hóa - Đề số 2

Câu

Nội dung cần đạt

Điểm

1

6pt x 0,5 (Thiếu đk hoặc cân bằng sai trừ 0,25)

3,0

2

a. (2 điểm) Nêu hiện tượng: TN1: Kết tủa trắng

PTHH: BaCl2 + K2SO4→ BaSO4↓ + 2KCl

TN2: Kết tủa vàng (dd vẩn đục màu vàng)

PTHH: 2H2S + O2 → S↓ + 2H2O

TN3: dd brom màu da cam bị nhạt màu dần rồi mất màu

PTHH

b. (1 điểm) 2 PT x 0,5

0,25

0,5

0,25

0,5

0,25

0,25

1,0

3

a. P1: Fe + 2H2SO4 → FeSO4 + H2

0,15 0,15 mol

P2: Cu + 2H2SO4→ CuSO4+ SO2 + 2 H2O

0,1 0,2 0,1 mol

Mhh = (0, 15 . 56 + 0, 1 . 64). 2 = 29,6 g

%mFe = 56,76%; %mCu = 43,24%

b. V = 0,2.98.100:98:1,84.110% = 11,957ml

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

4

Tính được nCO2 = nSO2 = 0,6 mol

Tìm được M là nhôm

0,5

0,5

Một số đề ôn luyện thi học kì 2 hóa 10 năm 2021

.................................

Ngoài Bộ đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017, các em học sinh lớp 10 còn có thể tham  Đề thi học kì 2 lớp 10 của các môn Toán lớp 10, môn Vật Lý lớp 10Tiếng Anh lớp 10 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Hóa học lớp 10 hơn.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 3.824
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Hóa Xem thêm