Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2015 - 2016 có đáp án tham khảo đi kèm, là tài liệu ôn tập học kì II môn Hóa hữu ích dành cho các bạn học sinh, giúp các bạn củng cố và chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra cuối năm sắp tới.

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Hồ Chí Minh năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm 2015

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN HÓA HỌC 10 – NĂM HỌC 2015- 2016

Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1 (3 điểm) Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có, ghi rõ điều kiện) trong các trường hợp sau:

1/ Cl2 + KOH ở điều kiện thường. 4/ H2S + dung dịch NaOH dư.

2/ Br2 + dung dịch KI. 5/ SO2 + nước Br2.

3/ S + O2 dư. 6/ FeO + H2SO4 đặc.

Câu 2 (2,5 điểm)

1/ Viết phương trình điều chế: Cl2 và SO2 (trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp nếu có, mỗi cách điều chế 01 phương trình).

2/ Trong thiên nhiên H2S là khí độc được sinh ra do nhiều nguồn như: Do hợp chất hữu cơ (rau, cỏ, ...) thối rữa mà thành, đặc biệt ở nơi nước cạn như: bờ biển và sông hồ nông cạn, ở các suối, cống rãnh; các vết nứt núi lửa; hầm lò khai thác than; ... . Em hãy giải thích tại sao H2S không bị tích tụ trong khí quyển (nguyên nhân chính) và viết phương trình minh họa.

3/ Hấp thụ hết 3,36 lít khí SO2 (đktc) vào 180 ml dd NaOH 1M. Sau khi pứ xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối trong dung dịch. Xác định m.

Câu 3 (1,5 điểm)

a/ Thực hiện phản ứng sau trong bình kín: CO(k) + Cl2 (k) → COCl2(k)

Lúc đầu nồng độ Cl2 là 0,08 mol/l. Sau 1 phút 20 giây, nồng độ Cl2 là 0,024 mol/l. Tính tốc độ trung bình của phản ứng tính theo Cl2 trong khoảng thời gian trên.

b/ Cho cân bằng sau trong bình kín: Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 có đáp án.

Và thực hiện các biện pháp: (1) tăng nhiệt độ, (2) tăng áp suất của bình phản ứng, (3) hạ nhiệt độ, (4) giảm nồng độ HI, (5) thêm xúc tác, (6) tăng nồng độ của HI. Xác định các biện pháp làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

Câu 4 (3 điểm)

1/ Hoà tan hoàn toàn 18,08 gam hỗn hợp bột A gồm (MgCO3 và Fe2O3) bằng 300 ml dung dịch H2SO4 1M, thu được dung dịch B và 2,688 khí D (đktc). Viết ptpứ xảy ra và tính % khối lượng mỗi chất trong A.

2/ Hoà tan hoàn toàn 2,44 gam hỗn hợp bột X gồm FexOy và Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư). Sau phản ứng thu được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch chứa 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat. Tính phần trăm khối lượng của Cu trong X.

Cho: O = 16; H = 1; S = 32, Cl = 35,5; Br = 80; I = 127; Na = 23; K = 39; Cu = 64, Ag = 108, Zn = 65, Fe = 56; K = 39; Mg =24; C = 12; Ba = 137.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10

Câu 1 (3 điểm)

Viết đúng 1 ptr 0,5đ

Câu 2 (2,5 điểm)

1/ (1,0đ) Viết 4 ptr.

 • Điều chế Cl2:
  • PTN: HCl + MnO2
  • CN: Điện phân dg NaCl có màng ngăn.
 • Điều chế SO2:
  • PTN: HCl + Na2SO3
  • CN: Đốt cháy S hoặc FeS2 hoặc FeS.

2/ (0,75đ)

 • Nguyên nhân không tích tụ trong khí quyển: H2S bị oxi hóa bởi O2 ở điều kiện thường thành S không độc.
 • Pư: 2H2S + O2 → 2S + 2H2O

3/ (0,75đ)

 • Tính số mol mỗi chất
 • Viết PTHH hoặc lập tỉ lệ suy ra được sinh ra 2 muối
 • Giải hệ hoặc tính trực tiếp được: 0,03 mol Na2SO3; 0,12 mol NaHSO3
 • Tính được khối lượng muối = 16,26 gam

Câu 3 (1,5 điểm)

1/ (0,5đ) AD công thức

Tính đúng v = 7.10-4 (mol/l.s)

2/ (1đ)

 • Xác định đúng là (1) và (4)
 • Xác định sai trừ điểm: mỗi biện pháp trừ 0,25 điểm.

Câu 4 (3 điểm)

1/ (1đ) Viết đúng 2 phương trình 0,25đ

Tính số mol: H2SO4 0,3 mol; CO2 0,12 mol

Đặt ẩn và lập hệ hoặc tính trực tiếp theo PTHH được số mol:

MgCO3 = 0,12; số mol Fe2O3 = 0,05

Từ đó tính được %khối lượng MgCO3 = 55,75%; Fe2O3 = 44,25%

2/ (1đ) Quy đổi hỗn hợp ban đầu thành: Fe, Cu và O2. Ta có các quá trình:

Fe → Fe+3 + 3e
x....................3x

Cu → Cu+2 + 2e
y......................2y

O2 + 4e → 2O-2
z.......4z

S+6 + 2e → S+4
......0,045..0,0225

Hoặc HS viết và cân bằng đúng 2 pt phân tử: 0,5đ/1pt

Gọi x, y, z là số mol Fe, Cu, O2. Ta có hệ gồm 3 pt:

56x + 64y + 32z = 2,44

3x + 2y = 4z + 0,045

200x + 160y = 6,6

HS lập được đúng 1 pt cho 0,25đ/1pt 0,75đ

Giải hệ => x = 0,025; y = 0,01; z = 0,0125

=> %mCu = 0,01*64/2,44*100% = 26,23%.

Đánh giá bài viết
1 861
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 10 - Giải Hoá 10 Xem thêm