Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2014 - 2015

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2014 - 2015 được VnDoc.com đăng tải nhằm giúp các bạn tự ôn tập kiến thức môn Sử hiệu quả. Tài liệu bao gồm 2 mã đề thi và đáp án, hi vọng giúp các bạn chuẩn bị tốt cho các bài thi, bài kiểm tra sắp tới.

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Hồ Chí Minh năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2014-2015

MÔN THI: LỊCH SỬ 10

Thời gian làm bài: 45 phút

ĐỀ CHẴN

Câu 1 (3,0 điểm).

Bộ máy nhà nước phong kiến được xây dựng, phát triển và hoàn chỉnh như thế nào ở nước ta trong các thế kỉ X - XV? Ý nghĩa?

Câu 2 (1.5 điểm).

Khái quát nét độc đáo tiêu biểu về nghệ thuật quân sự trong cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý (1075-1077)?

Câu 3 (2.0 điểm).

Hãy nêu những biểu hiện sự phát triển của thương nghiệp nước ta từ thế kỷ XVI-XVIII. Những yếu tố nào thúc đẩy sự phát triển của ngoại thương?

Câu 4 (3.5 điểm).

Lập bảng thống kê các hình thức cách mạng tư sản theo nội dung sau:

Tên cuộc cách mạng

Lãnh đạo

Hình thức

Nhiệm vụ

Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10

ĐÁP ÁN ĐỀ CHẴN

Câu 1 (3,0 điểm).

a. Bộ máy nhà nước phong kiến được xây dựng, phát triển và hoàn chỉnh như thế nào ở nước ta trong các thế kỉ X - XV?

 • Thời Ngô, Đinh, Tiền Lê: Nhà nước quân chủ bước đầu được xây dựng... (0,25đ)
 • Thời Lý, Trần, Hồ; chính quyền trung ương được tổ chức ngày càng chặt chẽ. Vua đứng đầu nhà nước quyết định mọi việc quan trọng. Giúp vua có Tể tướng và một số đại thần...Cả nước chia thành nhiều lộ, trấn; tiếp đó là phủ, huyện, châu, xã... (0,75đ)
 • Thời Lê Sơ:
  • Giai đoạn đầu, nhà nước quân chủ được tổ chức theo mô hình thời Trần, Hồ (0,25đ)
  • Cải cách hành chính của Lê Thánh Tông: Ở trung ương, bãi bỏ chức Tể tướng và đại hành khiển, vua trực tiếp quyết định mọi việc; bên dưới là 6 bộ. Cả nước được chia làm 13 đạo thừa tuyên...dưới đạo là phủ huyện, châu, xã... Với cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông, bộ máy nhà nước phong kiến Đại Việt được xây dựng hoàn chỉnh. (0,75đ)

b. Ý nghĩa:

 • Bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế được hoàn thiện là điều kiện, để vua tập trung toàn bộ quyền lực trong tay, tiến hành những chính sách mạnh mẽ để phát triển đất nước. (0,5đ)
 • Giúp tình hình chính trị ổn định là nền tảng để phát triển kinh tế, văn hoá đất nước và thực hiện chính sách đoàn kết dân tộc và chính sách ngoại giao có hiệu quả. (0,5đ)

Câu 2 (1.5 điểm). Khái quát nét độc đáo tiêu biểu về nghệ thuật quân sự trong cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý (1075-1077)?

 • Chủ động tiến công địch, đẩy địch vào thế bị động... (0,5đ)
 • Lập phòng tuyến sông Như Nguyệt bảo vệ kinh thành Thăng Long, tổ chức đánh tháng giặc ngay tại bờ bắc sông (0,5đ)
 • Đánh vào tâm lí của giặc với bài thơ thần...; chủ động giảng hòa kết thúc chiến tranh... (0,5đ)

Câu 3 (2.0 điểm). Hãy nêu những biểu hiện sự phát triển của thương nghiệp nước ta từ thế kỷ XVI-XVIII. Những yếu tố nào thúc đẩy sự phát triển của ngoại thương?

 • Nội thương:
  • Từ các thế kỉ XVI-XVIII buôn bán trong nước ngày càng phát triển. Chợ làng, chợ huyện, chợ phủ mọc lên khắp nơi và thường họp theo phiên ... (0,5đ)
  • Nhiều nơi trong nước đã xuất hiện một số làng buôn và trung tâm buôn bán ... việc buôn bán giữa miền xuôi và miền ngược cũng tăng lên. (0,25đ)
 • Ngoại thương:
  • Từ các thế kỷ XVI – XVIII ngoại thương phát triển mạnh mẽ. Thuyền buôn các nước, kể cả các nước châu Âu, đến nước ta ngày càng nhiều: Bồ Đào Nha, Hà Lan ... (0,5đ)
  • Thương nhân nhiều nước... đã tụ hội lập phố xá, cửa hàng để buôn bán lâu dài ... Đến giữa thế kỉ XVIII ngoại thương suy yếu dần. (0,25đ)

Những yếu tố thúc đẩy:

 • Do chính sách mở cửa chính quyền Trịnh - Nguyễn (0,25đ)
 • Do phát kiến địa lý tạo điều kiện giao lưu Đông - Tây thuận lợi. (0,25đ)

Câu 4 (3.5 điểm): Bảng thống kê các hình thức cách mạng tư sản

Tên cuộc cách mạng

Lãnh đạo

Hình thức

Nhiệm vụ

Cách mạng tư sản Anh

Tư sản và quý tộc mới

Là cuộc nội chiến

Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát sự triển.

Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Tư sản và chủ nô

Chiến tranh giải phóng dân tộc

Giải phóng bắc Mĩ khỏi sự cai trị của thực dân Anh, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Tư sản

Kết hợp giữa hình thức nội chiến và đấu tranh chống xâm lược của phong kiến châu Âu

Lật đổ chế độ phong kiến, ở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Thống nhất nước Đức

Qúy tộc quân phiệt

Thống nhất đất nước qua các cuộc chiển tranh

Thủ tiêu chế độ phong kiến cát cứ, thống nhất đất nước, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

Nội chiến ở Mĩ

Tư sản, trại chủ Miền Bắc

Là cuộc nội chiến

Thủ tiêu chế độ nô lệ ở Miền Nam Thống nhất thị dân tộc, tạo kiện thuận lợi cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.

0.5đ

0.75đ

0.75đ

1.5đ

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
4 2.996
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Lịch Sử Xem thêm