Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 trường THCS Hiệp Hòa, Trà Vinh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Lịch sử

Việc tham khảo và làm nhiều đề thi của các trướng sẽ giúp cho các em học sinh củng cố lại kiến thức, tích lũy kinh nghiệm giải đề thi. Hôm nay VnDoc xin giới thiệu tới các em: Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 trường THCS Hiệp Hòa, Trà Vinh năm học 2016 - 2017.

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 trường THCS Tiên Yên, Hà Giang năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 trường THCS Bãi Thơm, Kiên Giang năm 2016 - 2017

TRƯỜNG THCS HIỆP HÒAĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: LỊCH SỬ LỚP 6
Thời gian làm bài: 45 phút

A. Trắc nghiệm (2,0 điểm)

* Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

Câu 1: (0,5 điểm)

Chính sách cai trị thâm hiểm nhất của nhà hán đối với nhân dân ta là

a. Đàn áp khủng bố nhân dân ta.
b. Thuế khóa nặng nề
c. Cống nạp sản vật quý.
d. Đồng hóa nhân dân ta

Câu 2: (0,5 điểm):

Hình ảnh người nữ tướng khi ra trận "Thường mặc áo giáp, cài trâm vàng, đi guốc ngà, cưỡi voi, trông rất vai phong lẫm liệt". Bà là:

a. Trưng Trắc b. Trưng Nhị
c. Triệu Thị Trinh d. Bùi Thị Xuân.

* Nối cột (A) nhân vật lịch sử với cột (B) sự kiện lịch sử cho phù hợp về các cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta. (1,0 điểm)

Nhân vật lịch sử (A)

Sự kiện lịch sử (B)

1. Khúc Thừa Dụ

a. Kháng chiến chống quân Nam Hán (930 - 931)

2. Khúc Hạo

b. Mở đầu cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ (905)

3. Dương Đình Nghệ

c. Kháng chiến chống quân Nam Hán (938)

4. Ngô Quyền

d. Tiếp tục đấu tranh giành quyền tự chủ (907)

B. Tự luận: (8,0 điểm)

Câu 1 (4,0 điểm):

Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên để lại cho chúng ta những gì?

Câu 2 (4,0 điểm):

Tại sao nói, trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc?.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6

A. Trắc nghiệm: (2,0 điểm):

Câu

1

2

3

Đáp án

d

0,5

c

0,5

1- b (0,25)

2- d (0,25)

3- a (0,25)

4- c (0,25)

B. Tự luận: (8,0 điểm)

Câu 1 (4,0 điểm) Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập tổ tiên đã để lại cho chúng ta:

  • Lòng yêu nước.
  • Tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của đất nước.
  • Ý thức vươn lên bảo vệ nền văn hóa dân tộc.

Câu 2 (4,0 điểm). Chiến thắng Bạch Đằng là một chiến thắng vĩ đại vì:

  • Quân Nam Hán không dám đem quân xâm lược nước ta.
  • Đập tan âm mưu xâm lược của bọn phong kiến phương Bắc.
  • Khẳng định nền độc lập của dân tộc sau hơn 10 thế kỉ đấu tranh chống Bắc thuộc, xây dựng một quốc gia tự chủ.
Đánh giá bài viết
5 2.729
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Lịch Sử Xem thêm