Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Bắc Trà My năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Bắc Trà My năm 2015 - 2016 là tài liệu luyện thi giữa học kỳ 2 lớp 6 rất hiệu quả. Đây cũng là tài liệu tham khảo môn Lịch sử giúp các bạn học sinh lớp 6 ôn tập lại kiến thức, nhằm học tập môn văn tốt hơn, đạt điểm cao trong bài thi giữa kì, thi cuối kì. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Lê, Lợi, Đức Cơ

Đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 6 năm 2015 trường THCS Tân Thịnh, Yên Bái

PHÒNG GD&ĐT BẮC TRÀ MY
TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG
KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: LỊCH SỬ 6
Năm học: 2015-2016
Thời gian 45 phút (Không kể giao đề)

A. Trắc nghiệm (3 điểm): Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng từ câu 1 đến câu 4

Câu 1: Năm 179 TCN Triệu Đà chia nước ta thành:

A. Nhật Nam B. Giao Chỉ C. Cửu Chân D. Quảng Châu

Câu 2: Khởi nghĩa Bà Triệu diễn ra vào năm nào?

A. Năm 40 B. Năm 179 C. Năm 248 D. Năm 542

Câu 3: Năm 679 nhà Đường cho người Việt cai quản ở:

A. Châu B. Châu miền núi C. Huyện D. Hương và xã.

Câu 4: Lý Bí lên ngôi hoàng đế vào thời gian nào:

A. Năm 542 B. Năm 544 C. Năm 545 D Năm 546

Câu 5. Điền từ thích hợp vào sơ đồ phân hóa xã hội Việt Nam từ thế kỉ I- VI: Quan lại đô hộ, Quý tộc, Nông dân lệ thuộc, nô tì.

THỜI VĂN LANG- ÂU LẠC THỜI KÌ ĐÔ HỘ
Vua
Hào trưởng Việt và Địa chủ Hán
Nông dân công xãNông dân công xã

Nô tì

Câu 6: Em hãy hoàn thành đoạn trích từ Thiên Nam ngữ lục, áng sử của dân gian thế kỉ XVII

"Một xin ...................... nước thù,
Hai xin đem lại nghiệp xưa ..........................,
Ba kẻo oan ức ................................,
Bốn xin ........................... sở công lên này."

B. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành được độc lập?

Câu 2: Phân tich tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I đến Thế kỉ VI. Vì sao nhà Hán giữ độc quyền về sắt

Câu 3: Trình bày văn hóa của Cham – pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6

A/ Trắc nghiệm: 3 điểm Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

Câu1234
Đáp ánB-CCB-DB

Câu 5. (1 điểm) Điền từ thích hợp vào sơ đồ phân hóa xã hội Việt Nam từ thế kỉ I- VI: Quan lại đô hộ, Quý tộc, Nông dân lệ thuộc, nô tì.

THỜI VĂN LANG- ÂU LẠC THỜI KÌ ĐÔ HỘ
VuaQuan lại đô hộ
Quý tộc Hào trưởng Việt và Địa chủ Hán
Nông dân công xãNông dân công xã
Nông dân lệ thuộc
nô tì Nô tì

Câu 6: (1 điểm) Em hãy hoàn thành đoạn trích từ Thiên Nam ngữ lục, áng sử của dân gian thế kỉ XVII

"Một xin rửa sạch nước thù,
Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng,
Ba kẻo oan ức lòng chồng
Bốn xin vẹn vẹn sở công lên này."

B/ Tự luân: 7 điểm

Câu 1. (2 điểm) Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành được độc lập?

 • Trưng Trắc lên làm vua.
 • Đóng đô ở Mê Linh.
 • Phong chức tước cho những người có công.
 • Xá thuế hai năm liền cho dân.
 • Luật pháp hà khắc cùng các thứ lao dịch nặng nề của chính quyền đô hộ được bãi bỏ.

Câu 2. (3 điểm)

* Phân tích tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I đến Thế kỉ VI

 • Chính quyền đô hộ nắm độc quyền về sắt để hạn chế sự phát triển kinh tế và nhân dân ta chống lại sự đô hộ của nhà Hán. Mặc dù bị hạn chế nhưng nghề rèn sắt vẫn phát triển.
 • Việc cày bừa bằng trâu, bò đã phổ biến nhờ vậy năng suất lao động tăng lên.
 • Biết làm thủy lợi.
 • Phong phú các loại cây trồng và vật nuôi.
 • Nghề gốm cổ truyền và nghề dệt cũng phát triển.
 • Việc buôn bán trong nước phát triển
 • Chính quyền đô hộ giữ độc quyền về ngoại thương.

* Nhà Hán nắm độc quyền về sắt vì: Nhà Hán muốn kìm hãm nền kinh tế của ta vì sắt làm công cụ rất tốt và hạn chế sự chống lại của nhân dân ta vì sát làm công cu rất tốt.

Câu 3. (2 điểm) Trình bày văn hóa của Cham – pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.

 • Người Chăm có chữ viết riêng.
 • Theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.
 • Người Chăm có tục hỏa táng người chết.
 • Ở nhà sàn và có thói quen ăn trầu cau.
 • Nghệ thuật kiến trúc đặc sắc: tháp, tượng...

Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 6 trường THCS Suối Ngô, Tân Châu

Đánh giá bài viết
75 15.463
Sắp xếp theo
  Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Lịch Sử Xem thêm