Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 phòng GD&ĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 phòng GD&ĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016 có đáp án kèm theo được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 9 nhằm học tốt môn Lịch sử, ôn tập lại kiến thức và tự luyện tập nhằm đạt điểm cao trong các bài thi giữa kì, thi cuối kì. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 trường PTDTBT THCS Tà Hộc, Mai Sơn năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 9 phòng GD&ĐT Cam Lộ, Quảng Trị năm 2015 - 2016

PHÒNG GD&ĐT TAM ĐẢOĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM
NĂM HỌC 2015-2016
Môn Lịch sử 9
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian chép đề)

Câu 1 (2,0 điểm). Những nguyên nhân chính dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX.

Câu 2 (4,0 điểm). Tại sao nói: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt lịch sử của Cách mạng Việt Nam?

Câu 3 (4,0 điểm). Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 9 phòng GD&ĐT Triệu Phong, Quảng Trị năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 phòng GD&ĐT Cam Lộ, Quảng Trị năm 2015 - 2016

Câu 1: Nguyên nhân chính dẫn đến sự phát triển thần kỳ của tế Nhật Bản:

 • Truyền thống văn hoá, giáo dục lâu đời của Nhật; sẵn sàng tiếp thu những giá trị tiến bộ của thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. (0,5đ)
 • Hệ thống tổ chức quản lý có hiệu quả các xí nghiệp, công ti Nhật Bản. (0,5đ)
 • Vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc đề ra các chiến lược phát triển, bắt đúng thời cơ và sự điều tiết cần thiết để đưa nền kinh tế liên tục tăng trưởng. (0,5đ)
 • Con người được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù lao động, đề cao kỷ luật và coi trong tiết kiệm. Dân tộc Nhật có truyền thống tự cường, cầu tiến, sẵn sàng học hỏi bên ngoài. (0,5đ)

Câu 2: * Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam là vì:

 • Đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX; khẳng định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng, chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. (1,0đ)
 • Từ đây, cách mạng Việt Nam đã thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. (1,0đ)
 • Từ đây, cách mạng Việt Nam thật sự trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. (1,0đ)
 • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu, quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam. (1,0đ)

Câu 3: * Nội dung cơ bản của Hiệp định Pa-ri ngày 1973:

 • Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. (0,5đ)
 • Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân đồng minh, huỷ bỏ các căn cứ quân sự, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. (0,5đ)
 • Nhân dân Việt Nam tự quyết tương lai chính trị của họ thông qua tổng tuyển cử tự do, không có sự can thiệp của nước ngoài.
 • Các bên thừa nhận thực tế miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị. (0,5đ)
 • Các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả cho nhau tù binh và dân thường bị bắt. (0,5đ)
 • Hoa Kỳ cam kết góp phần vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam và Đông Dương. (0,5đ)

* Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định:

 • Hiệp định Pa-ri về Việt Nam là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân dân ta ở hai miền đất nước, buộc Mĩ phải thừa nhận các quyền dân tộc cơ bản. (0,5đ)
 • Đó là thắng lợi quan trọng để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn Miền Nam. (0,5đ)
 • Góp phần thuận lợi cho nhân dân Lào, Cam-pu-chia giải phóng đất nước. (0,5đ)
Đánh giá bài viết
5 1.234
Sắp xếp theo
  Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Lịch Sử Xem thêm