Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Sinh học

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017. Đề thi tương đối vừa sức đối với học sinh, không quá đánh đố, đề được ra theo hình thức hoàn toàn là tự luận với 4 câu hỏi và thời gian để các bạn học sinh hoàn thiện bài thi là 45 phút. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Đăk Song, Đăk Nông năm học 2016 - 2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 3
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 01 trang)
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM
NĂM HỌC: 2016- 2017
Môn: Sinh Học; Lớp: 10
(Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (3,0 điểm)

So sánh quá trình hô hấp và quang hợp?

Câu 2 (2,0 điểm)

Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần các chất (g/l) như sau:

KH2PO4: 1,0 (NH4)3PO4: 1,5
MgSO4: 0,2 CaCl2: 0,1 NaCl: 5,0

a. Môi trường trên là loại môi trường gì?

b. Kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật?

c. Nguồn cacbon, nguồn năng lượng, nguồn nitơ của vi sinh vật?

Câu 3 (3,0 điểm)

Trình bày diễn biến của quá trình nguyên phân?

Câu 4 (2,0 điểm)

Giả sử có một tế bào vi khuẩn cứ 1 giờ thì phân chia tế bào 4 lần. Số tế bào trong dịch nuôi cấy ban đầu là 45 tế bào. Tính:

a. Thời gian thế hệ của chủng vi khuẩn nói trên.

b. Số tế bào con trong dịch nuôi cấy sau 3 giờ

Đáp án đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 10

CÂU

NỘI DUNG

ĐIỂM

1

* Giống nhau:

- Đều là quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng quan trọng của tế bào.

* Khác nhau:

Quang hợp

Hô hấp

Nơi xảy ra

Lục lạp

Ti thể

Định nghĩa

Là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các nguyên liệu vô cơ.

Là quá trình chuyển năng lượng của các nguyên liệu hữu cơ thành năng lượng ATP

PTTQ

CO2 + H2O + a/s -> (CH2)O + O2

C6H12O6 + 6O2 -> 6CO2 + 6H2O + ATP + to

Các

giai đoạn

2 pha: Pha sáng và pha tối

3 giai đoạn:

+ Đường phân

+ Chu trình Crep

+ Chuỗi chuyền electron

Sử dụng sắc tố

Không

Điều kiện

Có ánh sáng

Không cần ánh sáng

0,5đ

2,5đ

2

a) Môi trường tổng hợp

b) Kiểu dinh dưỡng là quang tự dưỡng

c) Nguồn năng lượng: ánh sáng

Nguồn cacbon: CO2

Nguồn nitơ: (NH4)3PO4

0,5đ

0,5đ

1,0đ

3

1.Phân chia nhân:

- Kì đầu: NST kép sau khi nhân đôi ở kì trung gian dần co xoắn, màng nhân tiêu biến và thoi phân bào dần xuất hiện.

- Kì giữa: NST kép co xoắn cực đại xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đại. Thoi phân bào được đính vào 2 phía của NST tại tâm động.

- Kì sau: các nhiễm sắc tử tách nhau ở tâm động và di chuyển về hai cực của tế bào.

- Kì cuối: NST tháo xoắn, màng nhân dần xuất hiện, thoi vô sắc biến mất, hai tế bào con dần hình thành.

2. Phân chia tế bào chất

TBĐV: Màng tế bào thắt lại ở giữa

TBTV: Hình thành vách ngăn ở mặt phẳng xích đạo

KQ: tạo ra 2 tế bào con có bộ NST giống nhau và giống TB mẹ.

2,0đ

1,0đ

4

a) Tế bào vi sinh vật đó cứ 1 giờ thì phân chia tế bào 4 lần nên thời gian thế hệ của nó là g = 60 phút / 4 = 15 phút

b) Nếu nuôi cấy trong 3 giờ thì số lần phân chia là

K = T/g = (3*60)/15 = 12 (lần)

Số tế bào con trong dịch nuôi cấy sau 3 giờ là:

N = N0*2k = 45* 212 = 184320 (tế bào)

1,0đ

1,0đ

Đánh giá bài viết
6 2.283
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Sinh Học Xem thêm