Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2020-2021

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]doc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO MAU
TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN
KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN SINH HỌC LỚP 11
Thời gian 45 phút
I .PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM)
Câu 1: Tại sao cho trẻ tắm nắng vào sáng sớm hoặc chiều tối sẽ lợi cho sinh
trưởng phát triển bình thường của thể?
(1) Tia tử ngoại trong thành phần ánh sáng yếu vào sáng sớm, chiều tối làm cho
tiền vitamin D biến đổi thành vitamin D.
(2) Vitamin D vai trò chuyển hóa canxi vào ơng giúp tr sinh trưởng phát
triển tốt.
(3) Ánh sáng yếu c dụng diệt khuẩn tạo điều kiện cho trẻ sinh trưởng tốt.
(4) Ánh sáng yếu làm cho vitamin D biến đổi thành tiền vitamin D.
Đáp án đúng
A. (1) (2).
B. (2) (3).
C. (1) (4).
D. (3) (4).
Câu 2: Ý nghĩa của quá trình thụ tinh kép thực vật
A. giảm bớt sự lệ thuộc vào môi trường.
B. giúp thực vật thích nghi tốt với điều kiện môi trường.
C. hình thành nội nhũ cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi.
D. tái tổ hợp vật chất di truyền nhờ s kết hợp giữa giao tử đực giao tử cái.
Câu 3: Một cây ngô b đột biến gen làm cho thân cây lùn. Khi xử cây ngô lùn ấy
bằng một loại hoocmôn thì người ta thấy y ngô cao bình thường. Hãy cho biết tên
của loại hoocmôn đó?
A. Xitôkinin.
B. Êtilen.
C. Gibêrelin.
D. Axit abxixic.
Câu 4: Xét các đặc điểm sau
(1) thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn thể tạo ra con cháu. vậy, lợi trong
trường hợp mật độ quần thể thấp.
(2) Tạo ra c thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ
vậy quần thể phát triển nhanh.
(3) Tạo ra các thể mới giống nhau giống thể mẹ về các đặc điểm di truyền.
(4) Tạo ra số lượng con cháu giống trong một thời gian ngắn.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]doc.com | Hotline: 024 2242 6188
(5) Cho phép tăng hiệu suất sinh sản không phải tiêu tốn năng lượng cho việc tạo
giao tử thụ tinh.
(6) Tạo ra thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền nên lợi thế khi điều kiện
sống thay đổi.
bao nhiêu đáp án đúng về sinh sản tính?
A. 6.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 5: Chiết cành hình thức sinh sản đặc điểm
A. chặt 1cành của thể, trồng xuống đất để tạo ra cây mới trong thời gian ngắn.
B. kích thích cành cây ra rễ, rồi cắt rời cành đem trồng.
C. chặt ngọn y để cây mẹ đẻ nhánh, mọc chồi bên.
D. đem chồi cây này cho mọc trên thân cây kia.
Câu 6: Trong hạt phấn (thể giao tử đực) gồm có những tế bào nào?
A. Tế bào sinh sản tế bào hạt phấn.
B. Tế bào noãn tế bào đối cực.
C. Tế bào sinh tinh tế bào đối cực.
D. Tế bào sinh sản tế bào ng phấn.
Câu 7: Hiện tượng thằn lằn bị đứt đuôi mọc ra đuôi mới hình thức
A. sinh sản bằng cách nảy chồi.
B. sinh sản bằng c phân mảnh.
C. tái sinh bộ phận của thể.
D. sinh sản tính.
Câu 8: Trong các nhân t sau, bao nhiêu nhân tố chi phối sự ra hoa thực vật?
I .Tuổi của cây.
II. Nhiệt độ thấp.
III. Quang chu kỳ.
IV. Phitôcrôm.
V. Florigen)
VI. Nước.
VII. Mưa.
VIII. Gió.
A. 8.
B. 6.
C. 5.
D. 7.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]doc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 9: Hình thức sinh sản của cây rêu sinh sản
A. bào tử.
B. phân đôi.
C. hữu tính.
D. sinh dưỡng.
Câu 10: Điều nào không đúng với vai trò của thức ăn đối với sinh trưởng phát
triển của động vật?
A. Gia tăng phân bào tạo nên các mô, các cơ quan hệ quan.
B. Cung cấp nguyên liệu để tổng hợp các chất hữu cơ.
C. Làm tăng kh năng thích ứng của thể đối với mọi điều kiện bất lợi của i
trường.
D. Cung cấp năng lượng cho c hoạt động sống của thể.
Câu 11: Hiện tượng thụ tinh p
A. c hai giao tử đực trong hạt phấn cùng tham gia thụ tinh tạo hợp t (2n).
B. 1 giao tử kết hợp với noãn cầu tạo thành hợp tử (2n), 1 giao tử đực kết hợp với
nhân cực tạo nội nhũ (3n).
C. c hai giao tử đực trong hạt phấn ng tham gia thu tinh tạo hợp tử (3n).
D. 1 giao tử kết hợp với noãn tạo phôi nhũ (2n), 1 giao t đực kết hợp với nhân phụ
tạo thành hợp tử (3n).
Câu 12: Cho các phát biểu sau
I. Thúc quả nhanh chín.
II. Có vai trò quan trọng đối với ớng động của thực vật.
III. Thúc đẩy sự rụng lá.
IV. Gây trạng thái ngủ nghỉ của chồi và hạt.
V. Làm đóng khí khổng khi cây bị hạn.
Vai trò của axit abxixic
A. I, II, III.
B. II, III, IV.
C. I, III,V.
D. III, IV, V.
Câu 13: Đa số cây ăn quả được trồng trọt mở rộng bằng
A. gieo từ hạt.
B. giâm cành.
C. ghép cành.
D. chiết cành.
Câu 14: Cho các phát biểu sau

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2021

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2020-2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 24 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 45 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2020-2021, mong rằng qua đây bạn đọc có thêm tài liệu ôn tập môn Sinh học lớp 11 nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 8
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Sinh Học Xem thêm