Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học EA Lê, Đăk Lăk

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học EA Lê, Đăk Lăk được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, nhằm giúp các em học sinh lớp 5 có nhiều tài liệu ôn tập và củng cố kiến thức Tiếng Anh được học ở trên lớp một cách hiệu quả và chủ động.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015

PHÒNG GD &ĐT HUYỆN EA SÚP

TRƯỜNG TIỂU HỌC EA LÊ

HỌ TÊN:

LỚP:

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 5

NĂM HỌC 2014 - 2015

PART I. LISTENING 20 minutes

Question 1: listen and number (nghe và viết số thứ tự) – 1point

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Question 2: listen and colour (nghe và tô màu) - 1 point.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Question 3: listen and draw the lines(nghe và nối) - 1 point

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Question 4: Listen and tick(nghe và đánh dấu (√) - 1 point

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015

Answer key

Question 1.

1. C 2. A 3. D 4. B

Question 2:

1. yellow 2. red 3. pink 4. brown.

Question 3.

1 - Linda 2 - Tom 3 - Mary 4 - Jane

Question 4.

1. A. Nam 2. B. David 3 C. Tom 4. C. Laura

Question 5.

1. sweets 2. ri 3. A 4. music

Question 6.

1. sweets 2. river 3. snow white 4. summer

Question7.

1. In Binh Minh

2. a small and quiet village.

3. a lot of trees and not many people

4. Yes,she does. Because it is peaceful.

Question 8.

1. hometown 2. train 3. take 4. hours

Question 9.

1. sunny 2. go fishing 3. cold 4. go camping

Đánh giá bài viết
5 2.332
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm