Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Ngọc Sơn năm 2017 - 2018

VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trường Tiểu học Ngọc Sơn
MA TRẬN NỘI DUNG
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II N TOÁN - LỚP 4
NĂM HỌC 2017-2018
Mạch kiến thức kĩ năng
Số câu,
số điểm
Mức
1
Mức
2
Mức
3
Mức
4
Tổng
Số học: Số tự nhiên phép tính với các
số tnhiên. Phân số các phép tính với
phân số.
Số câu
02
01
02
01
06
Số điểm
01
0,5
03
01
5,5
Đại lượng và đo đại lượng: Biết đổi một
số đơn vị đo đã học
Số câu
02
02
Số điểm
1,5
1,5
Yếu tố hình học: Nhận biết hình bình
hành, hình thoi và cách tính diện tích
hình bình hành, diện tích hình thoi.
Số câu
01
01
02
Số điểm
0,5
0,5
01
Giải toán lời văn (kết hợp số học và
hình học): Giải bài toán về tìm hai số khi
biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó.
Số câu
01
01
Số điểm
02
02
Tổng:
Số câu
03
03
03
01
10
Số điểm
03
03
03
01
10
VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trường Tiểu học Ngọc Sơn
MA TRẬN CÂU HỎI
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN - LỚP 4
NĂM HỌC 2017-2018
Chủ đề
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
Số học
Số câu
02
01
02
01
06
Câu số
1; 3
4
7; 8
11
Đại lượng và
đo đại lượng
Số câu
02
02
Câu số
5.9
Yếu tố hình học
Số câu
01
01
02
Câu số
2
6
Giải toán lời
văn
Số câu
01
01
Câu số
10
Tổng số câu
03
04
03
01
11
VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trường Tiểu học Ngọc Sơn BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
Họ tên …………………................ NĂM HỌC 2017-2018
Lớp 4C MÔN TOÁN- LỚP 4
Thời gian 40 phút
Ngày ........ tháng........năm 2018
Điểm
Lời phê của thầy (cô) giáo
Phần I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
Câu 1: (0,5 điểm) Phân số
7
6
bằng phân số nào dưới đây:
A.
18
14
B.
21
18
C.
18
21
D.
14
18
Câu 2: (0,5 điểm) Một hình thoi độ dài các đường chéo 60dm 4m. Diện tích
hình thoi là:
A. 120 dm
2
B. 240 m
2
C. 12m
2
D. 24dm
2
Câu 3: (0,5 điểm) Trung bình cộng của các số: 150 ; 151 và 152 là :
A. 150 B. 152 C. 151 D. 453
Câu 4: (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 4 trong số 17 406 là:
A. 4 B. 40 C. 400 D. 4000
Câu 5: (0,5 điểm) 40 yến 5 kg = ……….kg?
A. 450 B. 45 C. 405 D.90
Câu 6: (0,5 điểm) Một hình bình hành diện tích 2dm
2
độ dài đáy 10cm. Chiều
cao hình bình hành đó là:
A. 2 dm B. 200 cm C. 2 m D. 2 cm
Phần II. Tự luận:
Câu 7: ( 2 điểm ) Tính:
a)
5
18
+
3
9
=………………………...... b)
5
3
x
7
5
=……………………….
c)
9
4
-
18
5
= …………………………….. d)
7
4
:
7
2
=…………………………
Câu 8: (1 điểm) Tìm
x
, biết
a) x -
5
18
=
17
72
b) x :
5
9
=
3
72

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Ngọc Sơn năm 2017 - 2018 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp kèm theo đáp án, giúp các em ôn tập, hệ thống, củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho các bài thi cuối học kì 2 lớp 4.

Thư viện đề thi VnDoc.com mời các em học sinh, quý thầy cô và quý phụ huynh còn tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Sử - Địa,.... theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 4, và môn Toán 4. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Chúc các em đạt kết quả cao trong học tập!

Đánh giá bài viết
10 2.143
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán Xem thêm