Đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 trường Tiểu học Ngọc Sơn năm 2017 - 2018

VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

  -
4D - -2018
Mch kin
thc,

S câu và
s m
Mc 1
Mc 2
Mc 3
Mc 4
Tng
TN
KQ
TN
KQ
TL
TL
TN
KQ
TL
1. Trường hc thi
Hu Lê
S câu
1
1
S điểm
1,0
1,0
2. Văn học khoa
hc thi Hu Lê
S câu
1
1
S điểm
1,0
1,0
3. Nhng chính
sách v kinh tế
văn hóa của vua
Quang Trung
S câu
1
S điểm
1,0
4. Nhà Nguyn
thành lp. Kinh
thành Huế
S câu
1
1
S điểm
2,0
2,0
5. Đồng bng Nam
B
S câu
1
1
S điểm
1,0
1,0
6. Thành ph H
Chí Minh
S câu
1
1
S điểm
1,0
1,0
7. Dải đồng bng
duyên hi min
Trung
S câu
1
S điểm
1,0
8. Biển, đảo
quần đảo
S câu
1
1
S điểm
2,0
2,0
Tng
S câu
2
2
2
8
S m
2
2
4
10
VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.: (5 điểm)

(3 điểm)
Câu 1: (1 điểm) 
A. Đặt ra lễ xướng danh, lễ vinh quy
B. Khắc tên tuổi người đỗ cao (tiến sĩ) vào bia đá dựng ở Văn Miếu
C. Thưởng thật nhiều tiền của và đất đai
D. Đặt ra lễ xướng danh, lễ vinh quy khắc tên tuổi người đỗ cao (tiến sĩ) vào bia đá
dựng ở Văn Miếu
Câu 2: (1 điểm) 

A. Thời Nguyễn
C. Thời Trần
B. Thời Hậu Lê
D. Đáp án A và C
Câu 3: (1 điểm) 

A. Cho dịch các ch chữ Hán sang chữ Nôm, ban bố “ Chiếu lập học”
B. Coi chữ Nôm là chữ chính thức của quốc gia
C. Cho dịch các sách chữ Hán sang chữ Nôm, coi chữ Nôm là chữ chính thức của quốc
gia, ban bố “ Chiếu lập học”
D. Cho dịch các sách chữ Nôm sang chữ Hán, ban bố “ Chiếu lập học”


Họ và tên:……………………………
Lớp: 4C

- 2018
- 
Thời gian: 40 phút

Ký tên:

…………………………………………………………..
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 4: (2 điểm)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
B. : (5 điểm)

(3 điểm)
Câu 1: (1 điểm) 
A. Sông Mê Công và sông Hồng
C. Sông Mê Công và sông Đồng Nai
B. Sông Mê Công và sông Thái Bình
D. Sông Hồng và sông Thái Bình
Câu 2: (1 điểm)  
              

A. Thành phố Đà Nẵng
C. Thành phố Huế
B. Thành phố Cần Thơ
D. Thành phố Hồ Chí Minh
Câu 3: (1 điểm) 
A. Nhỏ và hẹp với nhiều cồn cát và đầm phá
B. Nhiều núi cao và thung lũng
C. Lớn và nhiều cồn cát
D. Có đất phù sa màu mỡ, nhiều đất phèn, đất màu cần phải cải tạo
II. :
Câu 4: (2 điểm) 

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.................................................................................................................................
GV coi thi .......................................................GV chấm thi ...........................................

Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 trường Tiểu học Ngọc Sơn năm 2017 - 2018 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp kèm theo đáp án, giúp các em ôn tập, hệ thống, củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho các bài thi cuối học kì 2 lớp 4.

Thư viện đề thi VnDoc.com mời các em học sinh, quý thầy cô và quý phụ huynh còn tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Sử - Địa,.... theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 4, và môn Toán 4. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Chúc các em đạt kết quả cao trong học tập!

Đánh giá bài viết
1 693
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Sử - Địa Xem thêm