Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2015

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 10 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2015 gồm 12 câu trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận cùng đáp án đi kèm, đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh, giúp các bạn luyện tập và chuẩn bị tốt nhất cho kì thi cuối năm sắp diễn ra.

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm 2015

Phương pháp giải bài tập Vật lý lớp 10 học kì 2 theo chủ đề

Bài tập ôn thi học kỳ 2 môn Vật lý lớp 10

SỞ GD VÀ ĐT CÀ MAU

TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN VẬT LÝ

Đề 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1. Kéo một vật chuyển động một đoạn đường S, bằng 1 lực kéo F, hợp với đoạn đường S một góc α. Công thức tính công cơ học của vật là

A. A = F.S.cosα B. A = F.S.sinα C. A = F.S.tanα D. A = F.S.α

Câu 2. Một vật có khối lượng 1 kg chuyển động với vận tốc 2 m/s thì động năng của vật là

A. 2 J B. 4 J C. 0 J D. 6 J

Câu 3. Chọn phát biểu sai khi nói về thế năng trọng trường:

A. Thế năng trọng trường có đơn vị là N/m2.

B. Là dạng năng lượng tương tác giữa vật và Trái đất

C. Phụ thuộc vào độ cao của vật so với Trái đất

D. Được xác định bằng biểu thức Wt = mgz

Câu 4. Điền từ vào chổ trống: "Chất khí có các phân tử khí được coi là .......... chỉ tương tác khi ..........gọi là khí lí tưởng"

A. chất điểm, va chạm B. chất điểm, hút nhau
C. nguyên tử, hút nhau D. nguyên tử, va chạm

Câu 5. Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Bôi- lơ-Ma-ri-ốt?

Đề kiểm tra học kì 2 môn Lý lớp 10 có đáp án

Câu 6. Một lượng khí lý tưởng ở 27oC có áp suất 750 mmHg và có thể tích 76 cm3. Thể tích khí đó ở điều kiện tiêu chuẩn (0oC, 760 mmHg) là

A. 22,4 cm3 B. 68,25 cm3 C. 88,25 cm3 D. 78 cm3

Câu 7. Công thức nào sau đây là công thức tổng quát của nguyên lý I nhiệt động lực học?

A. A + Q = 0 B. ΔU = Q C. ΔU = A + Q D. ΔU = A

Câu 8. Người ta thực hiện công 100 J để nén khí trong một xilanh, biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 20 J. Độ biến thiên nội năng của khí là

A. –80 J. B. 80 J. C. 20 J. D. 120 J.

Câu 9. Trường hợp nào sau đây làm biến đổi nội năng của vật KHÔNG phải do thực hiện công?

A. Mài dao. B. Đóng đinh. C. Nung sắt. D. Khuấy nước.

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 10

Trắc nghiệm:

1. A 2. A 3. A 4. A 5. B 6. B

7. C 8. B 9. C 10. D 11. B 12. D

Tự luận:

Câu 1:

Chọn gốc thế năng tại mặt đất.

a. Cơ năng của vật lúc bắt đầu rơi

W = mgh.

Cơ năng của vật lúc vừa chạm đất.

W' = 1/2mv2.

Theo ĐLBT cơ năng ta có

W = W' <=> mgh = 1/2mv2 => v √(2gh)= 10m/s.

b. ta có Wt = 2/3 W ↔ mgh' = 2/3 mgh

=> h' = 2/3 h = 10/3 (m).

Câu 2:

a.

T1 = 20 + 273 = 293 K

P2 = 4P1

Do quá trình đẳng tích nên ta có

T2 = 4T1 = 293x4 = 1172 K

=> t1 = 8990C

b. Do quá trình đẳng tích nên A = 0

=> ΔU = Q = mc(t2 - t1) = 2.10-3.12,3.103(899 - 20) = 21623,4 (J)

Đánh giá bài viết
1 6.896
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Vật Lý Xem thêm