Đề thi học sinh giỏi lớp 8 THCS Quận Ngũ Hành Sơn năm 2010 - 2011

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS
NĂM HỌC: 2010 - 2011

MÔN THI: TOÁN - LỚP 8

Bài 1: (2,0 điểm)

a) Giải phương trình: (x + 4)( x2 + x/2 – 1,5) = (3 - x )(x2 + x/2 – 1,5)

b) Giải bất phương trình: x + 1/x < 2

Bài 2: (2,0 điểm)

a) Tính giá trị của biểu thức sau: Đề thi học sinh giỏi lớp 8 THCS Quận Ngũ Hành Sơn; với x = 2011

b) Cho (x + 3y)3 - 6(x + 3y)2 +12(x + 3y) = -19

Tính giá trị của biểu thức x + 3y

Bài 3: (1,0 điểm)

Một trường học được xây dựng trên khu đất hình chữ nhật ABCD có AB = 50m; BC = 200m. Ở phía chiều rộng AB tiếp giáp đường chính, người ta sử dụng hai lô đất hình vuông AMEH, BMIK để xây dựng phòng làm việc và nhà để xe. Diện tích còn lại để xây phòng học và các công trình khác (hình vẽ). Tính diện tích lớn nhất còn lại để xây phòng học và các công trình khác.

Đề thi học sinh giỏi lớp 8 THCS Quận Ngũ Hành Sơn

Bài 4: (2,0 điểm)

Cho biểu thức:

Đề thi học sinh giỏi lớp 8 THCS Quận Ngũ Hành Sơn

a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức P.

b) Tìm các giá trị của x để P > 0

Bài 5: (3,0 điểm)

Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm, AD = 6cm; gọi H là hình chiếu của A trên BD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của DH, BC.

a) Tính diện tích tứ giác ABCH.

b) Chứng minh: AM vuông góc MN.

Đánh giá bài viết
3 3.085
Sắp xếp theo

Thi học sinh giỏi lớp 8

Xem thêm