Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 10 trường THPT Sa Đéc, thành phố Đồng Tháp năm học 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 10

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 10 trường THPT Sa Đéc, thành phố Đồng Tháp năm học 2015 - 2016 là tài liệu tham khảo được Vndoc.com sưu tầm nhằm giúp các bạn học sinh lớp 10 chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi học kỳ I. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi khảo sát đầu năm lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2015 - 2016 trường THPT Minh Phú

Đề thi khảo sát đầu năm lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2015 - 2016 THPT Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh

SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG THPT TP SA ĐÉC
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm có 01 trang)
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Năm học: 2015 – 2016
Môn thi: HÓA HỌC – LỚP 10
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,5 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm)

a) Hãy cho biết giá trị của 1u bằng bao nhiêu kg?

b) Nguyên tử Mg có khối lượng là 24,31u. Hãy tính khối lượng của Mg theo đơn vị kg?

Câu 2: (2,0 điểm)

Hãy cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron và số khối của những nguyên tử có kí hiệu sau đây:

3919K 5626Fe 23490Th 3115P

Câu 3: (2,0 điểm)

a) Viết công thức của các loại phân tử đồng (II) oxit, biết rằng đồng và oxi có các đồng vị sau:

6329Cu 6529Cu 168O 178O 188O

b) Tính phân tử khối của các phân tử nói trên.

Câu 4: (2,0 điểm)

Cho nguyên tố X có tổng số hạt trong nguyên tử là 46, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14 hạt. Hãy xác định số proton, số nơtron, số electron, số khối và viết kí hiệu nguyên tử của nguyên tố X.

II. PHẦN RIÊNG (Tự chọn) (2,5 điểm)

Thí sinh chọn một trong hai câu (Câu 5.a hoặc Câu 5.b)

Câu 5.a: (2,5 điểm) (dành cho học sinh lớp 10A)

a) Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có A (Z=17) và B (Z=26).

Nguyên tố A,B là kim loại, phi kim, khí hiếm, vì sao?

b) Trong tự nhiên Argon có 3 loại đồng vị bền với tỉ lệ % nguyên tử là:

3618Ar (0,337%) 3818Ar (0,063%) 4018Ar (99,6%)

Cho rằng nguyên tử khối của các đồng vị trùng với số khối của chúng.

- Tính nguyên tử khối trung bình của Argon.

- Tính thể tích của 20gam Argon (ở đktc)

Câu 5.b: (2,5 điểm)

a) Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có Z = 9, Z = 18, Z = 35

b) Nguyên tố Kali trong tự nhiên có các đồng vị: 39K, 40K, 41K với tỉ lệ % số nguyên tử tương ứng lần lượt là: 93,08%; 6,12%.

- Tính tỉ lệ % của đồng vị 41K?

- Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố K?

——Hết——
(Học sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn)

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 10

Câu 1: (1,5 điểm)

a) 1u = 1,6605 x 10-27kg. (0,5 điểm)

b) mMg = 24,31 x 1,6605.10-27kg = 40,3667.10-27kg. (1,0 điểm)

Câu 2: (2,0 điểm)

Xác định đúng các đại lượng cho 1 nguyên tử: 0,5 điểm (0,5 x 4 = 2,0 điểm)

Câu 3: (2,0 điểm)

- Viết đúng mỗi công thức oxit: 0,25 điểm. (0,25 x 6 = 1,5 điểm)

- Tính đúng 6 phân tử khối. (0,5 điểm)

Câu 4: (2,0 điểm)

P + N + E = 46 (0,25 điểm)

2Z + N = 46 (1) (0,25 điểm)

2Z - N = 14 (2) (0,25 điểm)

Z=15 (0,25 điểm)

Z = P = E => P - E =15 (0,25 điểm)

Tính được N = 16; A = 31(0,5 điểm)

Viết đúng kí hiệu : 3115x (0,25 điểm)

Câu 5.a: (2,5 điểm)

a) - Viết đúng mỗi cấu hình electron: 0,5 điểm (0,5 x 2 = 1,0 điểm)

- Trả lời đúng KIM LOẠI hay PHI KIM, có giải thích: 0,25 điểm (0,25 x 2 = 0,5 điểm)

b) Nguyên tử khối trung bình của Ar : 39,98u

Số mol của Ar: n = 20: 39,98 = 0,5 (mol) (0,5 điểm)

Thể tích của 20gam Ar (ở đktc) : V = n x 22,4 (0,25 điểm)

= 0,5 x 22,4 = 11,2 (lít) (0,25 điểm)

Câu 5.b: (2,5 điểm)

a) Viết đúng mỗi cấu hình electron: 0,5 điểm (0,5 x 3 = 1,5 điểm)

b) % số nguyên tử của 41K = 0,8 % (0,5 điểm)

Nguyên tử khối trung bình của K = 39,08u (0,5 điểm)

Đánh giá bài viết
1 2.143
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 Xem thêm