Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 huyện Kim Sơn, Ninh Bình năm học 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 huyện Kim Sơn, Ninh Bình năm học 2015 - 2016 là đề kiểm tra đầu năm nhằm đánh giá chất lượng học sinh mới từ lớp 7 lên lớp 8. Đề thi môn Toán có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các bạn ôn tập kiến thức hiệu quả. Chúc các bạn học tốt.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Ngữ văn năm 2015 - 2016 huyện Kim Sơn, Ninh Bình

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Ngữ văn lớp 8 trường THCS Cự Khê, Hà Nội năm học 2016 - 2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN KIM SƠN

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 8
ĐẦU NĂM HỌC 2015- 2016
Môn: TOÁN
Thời gian: 90 phút
(Không kề thời gian phát đề)

Câu 1 (2,0 điểm):

Điểm kiểm tra môn toán học kỳ 2 của học sinh lớp 7 được thống kê như sau.

10

9

10

9

9

9

8

9

9

10

9

10

10

7

8

10

8

9

8

9

9

8

10

8

8

9

7

9

10

9

a) Dấu hiệu ở đây là gì? có bao nhiêu giá trị của dấu hiệu?

b) Lập bảng tần số.

c) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu.

Câu 2 (3,0 điểm):

a) Tìm x ∈ Z, biết |x - 2| + 4 = 6.

b) Tính giá trị của biểu thức B = x3y3 - 3xy + 4 khi và y = 2

c) Cho đơn thức A = 1/3 x2y3(-6x3y2)2. Hãy thu gọn và chỉ ra hệ số, phần biến và bậc của đơn thức A.

Câu 3 (2,0 điểm): Cho các đa thức: f(x)= 2x3 - x2 + 5; g(x) = -2x3 + x2 + 2x - 1;

a) Tính f(x) - g(x), rồi xác định bậc của f(x) - g(x).

b) Tìm x để: f(x)+ g(x) = 0.

Câu 4 (3,0 điểm):

Cho tam giác ABC cân tại A , trên cạnh BC lấy hai điểm D và E sao cho BE = ED = DC.

a) Chứng minh rằng tam giác ADE là tam giác cân.

b) Vẽ DH ⊥ AB (H ∈ AB) và EK ⊥ AC (K ∈ AC). Chứng minh rằng: HD = EK.

c) Cho số đo góc DAE là 600. Tính số đo góc BEA.

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 có đáp án

Đánh giá bài viết
4 1.347
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 Xem thêm