Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 5 - Trường TH Xuân Hương tỉnh Bắc Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC
XUÂN HƯƠNG 1

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 5
NĂM HỌC 2012 - 2013

Thời gian làm bài: 20 phút (không kể thời gian giao đề)

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Phân số nào dưới đây bằng

Câu 2: Rút gọn phân số ta được phân số tối giản là:

Câu 3: Trong bài tập đọc Quang cảnh làng mạc ngày mùa con người ở làng quê ngày mùa như thế nào?
A. Bận rộn B. vui tươi C. háo hức

Câu 4: Nhóm từ nào sau đây có một từ không đồng nghĩa với một từ còn lại:
A. má, u, bầm, thầy
B. Phát minh, phát kiến, sáng tạo, sáng chế.
C. Sao chép, cóp pi, sáng tác, chép lại, phô tô.

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1:

a) Tìm 2 từ đồng nghĩa với mỗi từ sau: xinh, học hành
………………………………………………………………

b) Đặt câu với một cặp từ đồng nghĩa em vừa tìm được.
…………………………………………………………………

Câu 2:

Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Đánh giá bài viết
31 2.549
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 5 Xem thêm