Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 trường THCS Cổ Am năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS CỔ AM VĨNH TIẾN
ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2018 2019
MÔN TOÁN LỚP 6
Thời gian 60 phút
Bài 1: (1,0 điểm) Điền số thích hợp và dấu chấm:
a) 42m
2
6cm
2
= ……………cm
2
b) 2kg 18g = …………….…g
Bài 2: (1,5 điểm)
Thực hiện phép tính
:
a)
64 23 37 23 – 23
b)
44,44 78,56 : 12,3 2,3
c)
2 5 2 12 7
9 17 9 17 9
Bài 3: (3,0 điểm)
3.1. Tìm x, biết: a)
2012 : 23 526x
b)
1 4 7
5 5 3
x
3.2. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:
2 7
1 ; 1; 1,5 ;
3 9
Bài 4: (1,5 điểm) Bạn An đi từ địa điểm A đến B cách nhau 180 km với vận tốc là
60km/h. Cùng lúc đó bạn Bình xuất phát từ B để đi về A với vận tốc bằng
vận tốc
của bạn An. Tính:
a) Thời gian từ lúc hai bạn xuất phát đến khi hai bạn gặp nhau.
b) Khoảng cách từ A đến vị trí hai bạn gặp nhau.
Bài 5: (2,0 điểm) Cho hình tam giác ABC có cạnh đáy BC = 8cm, chiều cao hạ từ đỉnh
A xuống đáy BC bằng
độ dài cạnh đáy BC.
a) Tính diện tích tam giác ABC
b) Trên cạnh AC lấy điểm M sao cho AM =
3
5
.MC. Tính diện tích tam giác BCM
Bài 6: (1,0 điểm)
a, Tính
1 1 1 1
...
1.2 2.3 3.4 100.101
b, Cho hai số
3 7 13 10101
...
2 6 12 10100
A
101B
So sánh A và B
----- Hết -----
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM TOÁN 6
Bài
lược đáp án
Điểm
1.a
42m
2
6cm
2
= 420006 cm
2
0.5đ
1.b
2kg 18g = 2018 g
0.5đ
2.a
64 × 23 + 37 × 23 – 23 = 23x(64+37-1)
= 23x100 = 2300
0.25đ
0.25đ
2.b
(44,44 + 78,56) : 12,3 - 2,3 = 123:12,3 - 2,3
= 10 - 2,3 = 7,7
0.25đ
0.25đ
2.c
2 5 2 12 7
9 17 9 17 9
2 5 12 7 2 17 7
9 17 17 9 9 17 9
= 1
0.25đ
0.25đ
3.1.a
2012 : x + 23 = 526 => 2012 : x = 526 – 23
2012 : x = 503
x = 2012: 503
x = 4
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
3.1.b
1 4 7 4 32
5 5 3 5 15
32 4 8
:
15 5 3
x x
x x
 
0.5đ
0.5đ
3.2
2 5 30 3 27 7 14 18
1 ; 1,5 ; ;1
3 3 18 2 18 9 18 18
14 18 27 30
18 18 18 18
7 2
1 1,5 1
9 3

0.5đ
0.5đ
4.a
Vận tốc của bạn Bình là 60.
= 40km/h.
Tổng vận tốc của hai bạn là: 60+40 = 100 km/h.
0.25đ
0.25đ
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Thời gian kể từ lúc hai bạn xuất phát đến khi hai bạn gặp nhau là:
180:100 = 1,8 ( giờ)
0.5đ
4
Khoảng cách từ A đến vị trí hai bạn gặp nhau là:
60.1,8 = 108 km
0.5đ
5.a
Vẽ hình đúng
Chiều cao tam giác ABC là :
.8 = 6(cm)
Diện tích tam giác ABC là :
1
6 8 24
2
(cm
2
)
0.25đ
0.5đ
0.5đ
5.b
Do AM =
3
5
MC nên MC=
5
8
AC
Tam giác BCM và ABC có cùng cao nên diện tích tam giác BCM bằng
5
8
diện tích tam giác ABC.
Diện tích tam giác BCM
5
8
.24= 15(cm
2
)
0.25đ
0.25đ
0.25đ
6.a
1 1 1 1
...
1.2 2.3 3.4 100.101
1 1 1 1 1 1 1 1
...
1 2 2 3 3 4 100 101
1 100
1
101 101
0.25đ
0.25đ

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 trường THCS Cổ Am, Hải Phòng năm 2018 - 2019 là đề thi đầu vào lớp 5 lên lớp 6 nhằm đánh giá chất lượng đầu vào thi tuyển chọn lớp 6, là tài liệu cho các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài ôn tập chuẩn bị cho bài thi vào lớp 6 đạt hiệu quả cao. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề thi đầu vào lớp 5 lên lớp 6 môn Toán bao gồm 6 câu hỏi tự luận có đáp án chi tiết cho từng phần cho các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học lớp 5 chuẩn bị cho kì thi đầu vào lớp 6 và chương trình học lớp 6.

Đánh giá bài viết
13 1.425
Sắp xếp theo

Khảo sát CL đầu năm

Xem thêm