Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC
Môn: Toán
lớp 5
lên lớp 6
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ tên: ................................................................
Lớp: 6A.....
Đề số 1
Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính
a) 245,58 + 7,492 b) 12,75 x 38 c) 2,49 0,8745 d) 20,88 : 3,6
...................................................... ...................................................... ...................................................... ......................................................
...................................................... ...................................................... ...................................................... ......................................................
...................................................... ...................................................... ...................................................... ......................................................
...................................................... ...................................................... ...................................................... ......................................................
...................................................... ...................................................... ...................................................... ......................................................
Bài 1: (2 điểm) Tìm x biết:
a) x +
3
10
=
7
10
;
b) x
1
6
=
2
3
;
c) x x
3
8
=
1
16
;
d)
14
25
: x =
7
50
.
Bài 3: (2 điểm) Một ô đi từ A đến B với vận tốc 45 km/h. Cùng lúc đó một xe y đi
từ B đến A với vận tốc 30 km/h. Sau 4 giờ 30 phút t hai xe gặp nhau.
a) Tính quãng đường AB.
b) Chỗ gặp nhau của hai xe cách B bao nhiêu km?
Bài giải:
Điểm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 4: (2.5 điểm) Chu vi thửa đất hình chữ nhật 400 m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.
Người ta trồng cây ăn quả hết
4
5
diện tích thửa đất đó. Hỏi diện tích thửa đất còn lại
bao nhiêu?
Bài giải:
Bài 5: (0,75 điểm) Tính tổng sau: A = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + . . . + 2017 + 2019
Bài giải:
Bài 6: (0,75 điểm) Tìm 4 số tự nhiên liên tiếp tích 3024
Bài giải:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: Toán lớp 6
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
Bài
Nội dung
Biểu điểm
1
(2 điểm)
a) 245,58 + 7,492 = 253,072
b) 12,75 x 38 = 484,5
c) 2,49 0,8745 = 1,6155
d) 20,88 : 3,6 = 5,8
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
2
(2 điểm)
a) x =
7
10
-
3
10
=
4 2
10 5
b) x =
2
3
+
1
6
=
5
6
c) x =
1
16
:
3
8
=
1
16
.
8
3
=
1
6
d) x =
14
25
:
7
50
=
14
25
.
50
7
= 4
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
3
(2 điểm)
Bài 3: (2 điểm)
a) Quãng đường AB :
( 45 + 30 ) x 4,5 = 337,5 km
b) Chỗ gặp nhau của hai xe cách B là:
30
x
4,5 = 135 km
1 điểm
1 điểm
4
(2,5 điểm)
Nửa chu vi hcn : 400 : 2 = 200 m
Chiều rộng hcn là: 200 : 4 = 50 m
Chiều dài hcn là: 50 x 3 = 150 m
Diện tích hcn : 50 x 150 = 7500 m
2
Diện tích thửa đất còn lại :
7500 - 7500 x
4
5
= 1500 m
2
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
5
(0,75 điểm)
A = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + . . . + 2017 + 2019
Số hạng trong dãy tổng là: (2019 1): 2 + 1 = 1010 ( số hạng)
Tổng của dãy số là: (2019 + 1) x 505 = 1 020 100
0,5 điểm
0,25 điểm

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm 2018 - 2019 là đề thi đầu vào lớp 5 lên lớp 6 nhằm đánh giá chất lượng đầu vào thi tuyển chọn lớp 6, là tài liệu cho các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài ôn tập chuẩn bị cho bài thi vào lớp 6 đạt hiệu quả cao. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

HOT: Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021

Đề thi đầu vào lớp 5 lên lớp 6 môn Toán bao gồm 3 đề thi với 2 phần thi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận có đáp án chi tiết cho từng phần cho các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học lớp 5 chuẩn bị cho kì thi đầu vào lớp 6 và chương trình học lớp 6.

Đánh giá bài viết
339 40.068
Sắp xếp theo

Khảo sát CL đầu năm

Xem thêm