Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018, trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1)

Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018

Để giúp các bạn học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia môn GDCD, VnDoc.com đã tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 40 câu kèm theo đáp án, tài liệu chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh làm bài trắc nghiệm GDCD lớp 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo.

Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018, trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1)

SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC

ĐỀ THI KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LỚP 12 - LẦN 1

NĂM HỌC 2017 - 2018

ĐỀ THI MÔN: GDCD

Thời gian làm bài 50 phút; Không kể thời gian giao đề.

Họ và tên thí sinh: ............................................................. Số báo danh: ......................

Câu 1: Cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm là nội dung của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

A. Thi hành pháp luật.

B. Sử dụng pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật.

D. Áp dụng pháp luật.

Câu 2: Hành vi nào dưới đây là vi phạm hành chính?

A. Buôn bán vũ khí.

B. Buôn bán ma tuý.

C. Buôn bán hàng giả.

D. Thuê nhà tự ý sửa chữa.

Câu 3: Những hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào đời sống và trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân tổ chức là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Pháp luật.

B. Vi phạm pháp luật.

C. Thực hiện pháp luật.

D. Sử dụng pháp luật.

Câu 4: Việc làm nào dưới đây là hình thức áp dụng pháp luật?

A. Anh A kinh doanh những mặt hàng pháp luật cho phép.

B. Bạn A nộp phạt khi vượt đèn đỏ.

C. Cán bộ xã làm thủ tục đăng kí kết hôn cho công dân.

D. Anh A tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh.

Câu 5: Anh A có hành vi câu kết với người nước ngoài, phát tán tài liệu nói xấu Nhà nước Việt Nam. Hành vi của anh A là

A. Đã xâm phạm an ninh quốc gia.

B. Cung cấp bí mật Nhà nước cho nước ngoài.

C. Lật đổ chính quyền nhân dân.

D. Gây diễn biến hoà bình thế giới.

Câu 6: Trường hợp nào dưới đây không thể hiện bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân?

A. Trong lớp có bạn được miễm giảm học phí, còn các bạn khác thì không.

B. Thời bình, các bạn nam đủ tuổi phải tham gia nghĩa vụ quan sự các bạn nữ thì không.

C. T và Y đều đủ điểm xét vào công ty X như nhau nhưng chỉ Y được nhận vào làm vì Y là cháu chú giám đốc.

D. Bạn B trúng tuyển học viện An ninh nhân dân vì được cộng điểm con em dân tộc.

Câu 7: Anh S và anh H làm việc cùng một cơ quan, có cùng mức thu nhập, anh S sống độc thân, anh H nuôi mẹ già và con nhỏ. Anh S phải đóng thuế thu nhập còn anh H không phải đóng. Điều này cho thấy việc thực hiện nghĩa vụ pháp lí còn phụ thuộc vào

A. Điều kiện làm việc của cả S và H.

B. Địa vị của cả S và H.

C. Độ tuổi của S và H.

D. Điều kiện, hoàn cảnh của cả S và H.

Câu 8: Nền quốc phòng và an ninh nước ta là?

A. Nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

B.Nền quốc phòng khu vực.

C. Nền quốc phòng và an ninh nhân dân

D. Nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Câu 9: Người kinh doanh nộp thuế đầy đủ là hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

A. Sử dụng pháp luật.

B. Áp dụng pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật.

D. Thi hành pháp luật.

Câu 10: Việc làm nào dưới đây không thuộc nguyên tắc “tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau”?

A. Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước khác.

B. Nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ trong quan hệ quốc tế.

C. Làm thất bại âm mưu phá hoại nước ta của thế lực thù địch.

D. Tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, hợp tác cùng có lợi.

Câu 11: Quyền và nghĩa vụ công dân được quy định trong

A. Hiến pháp và Pháp luật.

B. chính sách kinh tế, văn hóa, chính trị.

C. các văn bản quy phạm Pháp luật.

D. các thông tư, nghị quyết.

Câu 12: Pháp luật được hiểu là hệ thống các

A. Quy tắc xử sự chung.

B. Quy định chung.

C. Quy tắc ứng xử riêng.

D. Quy định riêng.

Câu 13: Đảng và Nhà nước ta xác định, trong quá trình thực hiện đường lối đối ngoại chúng ta cần phải thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

A. Tôn trọng chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

B. Chỉ quan hệ hợp tác trên lĩnh vực kinh tế.

C. Chấp nhận thua thiệt so với các nước lớn hơn.

D. Hai hay các bên đều bình đẳng và cùng có lợi.

Câu 14: Để nâng cao trình độ, khả năng giao tiếp với người nước ngoài chúng ta cần

A. Phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

B. Thái độ lịch sự với người nước ngoài.

C. Nâng cao khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.

D. Nâng cao trình độ văn hóa.

Câu 15: H tình cờ phát hiện một nhóm người lợi dụng việc góp ý sửa đổi Hiến pháp để tuyên truyền chống phá Nhà nước. H cần chọn cách làm nào dưới đây cho phù hợp với pháp luật?

A. Không quan tâm vì đó là việc của người lớn.

B. Rủ thêm các bạn cùng mình vạch mặt kẻ xấu.

C. Báo cáo cơ quan công an gần nhất.

D. Bí mật theo dõi hoạt động của họ.

Câu 16: Việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi

A. Dân tộc, thu nhập, độ tuổi, giới tính.

B. Dân tộc, tôn giáo, giới tính, độ tuổi.

C. Dân tộc, tôn giáo, giới tính, địa vị.

D. Dân tộc, thu nhập, độ tuổi, địa vị.

Câu 17: Công ty X xả chất thải không qua xử lí ra sông làm ô nhiễm môi trường. Trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với công ty này là?

A. Trách nhiệm dân sự.

B. Trách nhiệm hình sự.

C. Trách nhiệm kỉ luật.

D. Trách nhiệm hành chính.

Câu 18: Lực lượng nào dưới đây là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc?

A. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

B. Quân đội nhân dân, công an nhân dân.

C. Đảng, Nhà nước và nhân dân.

D. Đảng và Nhà nước.

Câu 19: Người vi phạm pháp luật nào dưới đây bị coi là tội phạm?

A. Vi phạm hành chính.

B. Vi phạm hình sự.

C. Vi phạm dân sự.

D. Vi phạm kỉ luật.

Câu 20: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của pháp luật?

A. Tính phổ biến.

B. Tính xã hội.

C. Tính quyền lực, bắt buộc

D. Xác định chặt chẽ về hình thức.

Câu 21: Hiến pháp 1992 quy định nguyên tắc “ Nhà nước và xã hội không thừa nhận việc phân biệt đối xử giữa các con”( Điều 64). Phù hợp với Hiến pháp, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 khẳng định quy tắc “ Cha mẹ không phân biệt đối xử giữa các con” (Điều 34). Nội dung trên thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến của pháp luật.

B. Tính giai cấp của pháp luật.

C. Tính quyền lực, bắt buộc.

D. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

Câu 22: Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức của pháp luật?

A. Văn bản quy phạm pháp luật.

B. Các bộ luật.

C. Diễn đạt chính xác, một nghĩa.

D. Văn bản pháp luật.

Câu 23: Nội dung nào dưới đây nói về nhiệm vụ của chính sách đối ngoại ở nước ta?

A. Tham gia cuộc đấu tranh chung vì quyền con người.

B. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

C. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

D. Đẩy mạnh kinh tế đối ngoại.

Câu 24: Nội dung nào dưới đây không phải là nhiệm vụ của giáo dục - đào tạo?

A. Đào tạo nhân lực.

B. Bồi dưỡng nhân tài.

C. Nâng cao dân trí.

D. Phát triển con người.

Câu 25: Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại là nói đến nội dung nào dưới đây của chính sách văn hoá?

A. Vai trò của văn hóa.

B. Nhiệm vụ của chính sách văn hóa.

C. Trách nhiệm của văn hóa.

D. Phương hướng phát triển văn hóa.

Câu 26: Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo Việt Nam là nâng cao

A. Tinh thần.

B. Thể lực.

C. Dân trí.

D. Đạo đức.

Câu 27: Nội dung nào sau đây không phải là trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình?

A. Thường xuyên tuyên truyền pháp luật cho mọi người.

B. Không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật cho phù hợp với thực tiễn.

C. Chủ động đấu tranh, tố giác những hành vi vi phạm pháp luật.

D. Chủ động tìm hiểu và thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Câu 28: Nhà nước mở rộng quy mô giáo dục từ mầm non đến đại học, tăng nhanh dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp là nội dung của phương hướng nào trong chính sách giáo dục và đào tạo dưới đây?

A. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.

B. Mở rộng quy mô giáo dục.

C. Thực hiện công bằng trong giáo dục.

D. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Câu 29: Anh S bị phát hiện tham ô 500 triệu đồng của công ty, gần đây anh thường xuyên nghỉ làm không có lí do, hành vi của anh H thuộc loại vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Vi phạm hành chính và kỉ luật.

B. Vi phạm dân sự và kỉ luật.

C. Vi phạm hình sự và kỉ luật.

D. Vi phạm hành chính và hình sự.

Câu 30: Anh K đi xe máy phóng nhanh, vượt ẩu nên đâm vào người đi đường làm họ bị chấn thương, tổn hại sức khoẻ 31% và xe máy bị hỏng nặng. Trường hợp này anh K phải chịu những loại trách nhiệm pháp lí nào dưới đây

A. Hình sự và hành chính.

B. Dân sự và hành chính.

C. Hình sự và dân sự.

D. Kỉ luật và dân sự.

Câu 31: Năm học 2017 - 2018, trường trung học phổ thông Y mở thêm 02 lớp học, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 1200 học sinh. Nội dung trên thể hiện phương hướng nào dưới đây để phát triển giáo dục - đào tạo?

A. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.

B. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.

D. Mở rộng quy mô giáo dục.

Câu 32: Hành vi vi phạm pháp luật với tính chất, mức độ vi phạm, hoàn cảnh như nhau thì từ người giữ chức vụ trong chính quyền đến người lao động bình thường đều phải chịu trách nhiệm pháp lí

A. Như nhau

B. Khác nhau.

C. Ưu tiên người giữ chức vụ.

D. Ưu tiên người lao động.

Câu 33: Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong các nội dung của chính sách nào dưới đây?

A. Quốc phòng và an ninh.

B. Văn hóa.

C. Đối ngoại.

D. Dân số.

Câu 34: Việc làm nào dưới đây không phải là trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật?

A. Kiên quyết xử lí những hành vi tham nhũng không phân biệt đối xử.

B. Xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp trong sạch, dân chủ, nghiêm minh.

C. Xây dựng hệ thống tư pháp phù hợp với yêu cầu chung của thời kì hội nhập.

D. Xây dựng hệ thống cơ quan an ninh, quốc phòng trong sạch, vững mạnh.

Câu 35: Ngày nay, nhiều người dân ở các điểm du lịch rất thông thuộc tiếng anh trong giao tiếp. Theo em, điều đó thể hiện nội dung nào dưới đây?

A. Người dân hội nhập để phát triển kinh tế.

B. Người dân đang thực hiện công tác đối ngoại nhân dân.

C. Khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ được nâng cao.

D. Trình độ dân trí của nước ta được nâng cao.

Câu 36: Ông B đã chế tạo ra máy tách vỏ lạc, được cơ quan có thẩm quyền công nhận, ứng dụng rộng rãi trong sản xuất. Việc làm đó thể hiện phương hướng cơ bản nào dưới đây của chính sách khoa học và công nghệ?

A. Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ.

B. Xây dựng tiềm lực cho khoa học và công nghệ.

C. Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ.

D. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.

Câu 37: Pháp luật qui định người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm?

A. Từ đủ 20 tuổi trở lên.

B. Từ đủ 16 tuổi trở lên.

C. Từ đủ 18 tuổi trở lên.

D. Từ đủ 14 tuổi trở lên.

Câu 38: A đang bán hàng cho mẹ thì có một khách nước ngoài mua hàng. A đã tự tiện tăng giá gấp 5 lần. Nếu là bạn của A em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với chủ trương của Nhà nước?

A. Không quan tâm vì không phải việc của mình.

B. Khuyên A không nên làm như thế vì tạo hình ảnh xấu về con người Việt Nam.

C. Em đồng ý với việc làm của A vì chẳng mấy khi bán hàng cho người nước ngoài.

D. Nói với các bạn cùng lớp về việc làm của A.

Câu 39: Nội dung nào dưới đây nói về sức mạnh dân tộc nhằm tăng cường quốc phòng an ninh?

A. Sức mạnh của hệ thống quân sự cơ động, tinh nhuệ.

B. Sức mạnh của hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

C. Sức mạnh của khoa học và công nghệ hiện đại.

D. Sức mạnh của văn hóa tinh thần và vật chất của dân tộc.

Câu 40: Để thực hiện thắng lợi công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thì một trong những phương hướng cơ bản của chính sách đối ngoại là đẩy mạnh hoạt động?

A. Đầu tư ra nước ngoài.

B. Kinh tế đối ngoại.

C. Xuất nhập khẩu.

D. Thương mại với bên ngoài.

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

B

21

D

2

C

22

A

3

C

23

B

4

C

24

D

5

A

25

D

6

C

26

C

7

D

27

B

8

A

28

B

9

D

29

A

10

D

30

C

11

A

31

D

12

A

32

A

13

A

33

A

14

C

34

D

15

C

35

C

16

C

36

A

17

D

37

B

18

B

38

B

19

B

39

D

20

B

40

B
Đánh giá bài viết
1 1.456
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia môn GDCD Xem thêm