Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Bến Tre, Bến Tre

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Bến Tre, Bến Tre có đáp án là đề thi thử đại học môn Sử năm 2015, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn ôn thi tốt nghiệp môn Sử, luyện thi đại học khối C. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Long An, Long An

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Lịch Sử trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Tĩnh

TRƯỜNG THPT
CHUYÊN BẾN TRE

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 2014-2015
Môn: LỊCH SỬ - Khối C
Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề

A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm)

Câu I (3,0 điểm)

Trình bày và nêu nhận xét về những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2/1945). Sự thỏa thuận của các nước Anh, Mĩ, Liên Xô về việc phân chia phạm vi ảnh hưởng có tác động gì đến khu vực châu Á trong thời kì chiến tranh lạnh?

B. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm)

Câu II (2,0 điểm)

Kể tên các hình thức tổ chức mặt trận dân tộc thống nhất do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập từ năm 1930-1945. Hãy nêu sự hiểu biết của em về Mặt trận Tồ quốc Việt Nam.

Câu III (3,0 điểm)

Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc, hãy chứng minh thực dân Pháp là kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam trong các thế lực ngoại xâm ở nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945 thành công.

Câu IV (2,0 điểm)

Phân tích nghệ thuật chỉ đạo của Đảng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử

A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm)

Câu I (3,0 điểm)

a. Những quyết định quan trọng của HN

 • Từ 4 - 11/2/1945, Hội nghị quốc tế được triệu tập tại Ianta (Liên Xô) với sự tham gia của 3 nguyên thủ quốc gia (Liên Xô, Mỹ, Anh). (0,25đ)
 • Hội nghị đã đưa ra những quyết định quan trọng:
  • Nhanh chóng tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật. (0,25đ)
  • Thành lập Liên hợp quốc duy trì hoà bình và an ninh thế giới. (0,25đ)
  • Phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa ba cường quốc ở châu Âu và châu Á. (0,5đ)

b. Nhận xét

 • Tuy là thỏa thuận của 3 cường quốc nhưng thực chất là sự phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa Mĩ và Liên Xô (0,25đ)
 • Những quyết định của hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, thường được gọi là "Trật tự hai cực Ianta". (0,5đ)

c. Tác động

 • Từ sau CTTG2 đến giữa những năm 70 –XX, nhiều cuộc chiến tranh cục bộ diễn ra ở Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Trung Đông đều liên quan đến sự đối đầu giữa hai cực Xô- Mĩ. (0,25đ)
 • Cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp (1945-1954) phản ánh cuộc đấu tranh gay gắt giữa 2 phe. (0,25đ)
 • Cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953): 9/1950 quân đội Mĩ đổ bộ và Triều Tiên. Tháng 10/1950 quân đội Trung Quốc tiến vào Triều Tiên “kháng Mĩ viên Triều” đụng đầu trực tiếp giữa 2 phe, không phân thắng bại. (0,25đ)
 • Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mĩ (1954-1975): Mĩ xâm lược Việt Nam, Liên Xô, Trung Quốc, các nước XHCN ủng hộ cuộc khang chiến của nhân dân VN cuộc chiến tran cục bộ lớn nhất. (0,25đ)

B. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm)

Câu II (2,0 điểm)

a) Tình Việt Nam sau cách mạng tháng Tám.

Hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”:ngoại xâm ,nội phản; nạn đói, nạn dốt, tài chính… ngoại xâm là khó khăn lớn nhất. (0,25đ)

b) Các thế lực ngoại xâm

 • Trung Hoa Dân quốc: 20 vạn THDQ kéo vào MB nước ta + tay sai phản động với âm mưu cướp chính quyền nước ta. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất của THDQ là lực lượng CM - ĐCSTQ phát triển khả năng ở lại VN lâu dài là khó không phải kẻ thù nguy hiểm nhất. (0,5đ)
 • Đế quốc Mĩ: hậu thuận cho THDQ để chiếm nước ta. Nhưng khó khăn của Mĩ là đang tập trung đối phó ở Châu Âu và TQ nên không có điều kiện can thiệp vào Đông Dương. (0,25đ)
 • Thực dân Anh: vĩ tuyến 16 trở vào Nam, hơn 1 vạn quân Anh kéo vào dọn dường cho Pháp xâm lược lại VN. Tuy nhiên, Anh đang tập trung lực lượng đối phó với phong trào CM ở các nước thuộc địa. Anh can thiệp trực trực tiếp lâu dài ở VN là không thể. (0,5đ)
 • Nhật Bản: dù 6 vạn quân Nhật đang chờ giải giáp, một số theo lệnh Anh dọn đường cho Pháp xân lược Việt Nam nhưng Nhật là nước bại trận nên không đủ điều kiện… (0,25đ)

→ Dù các nước trên đều có âm mưu chống phá CM VN nhưng mỗi nước đều có khó khăn riêng, việc chiếm và can thiệp lâu dài VN là không thể không phải kẻ thù chính nhân dân VN (0,25đ)

c) Thực dân Pháp

 • Dã tâm: ý chí thực dân, tư duy, hành động.. (0,25đ)
 • Được sự hỗ trợ dung dưỡng Anh, THDQ điều kiện thuận lợi (0,25đ)
 • 23/9/1945 P nổ súng đánh chiến Nam Bộ- xâm lược VN lần 2 (0,25đ)

→ Pháp là kẻ thù chính. (0,25đ)

Câu III (3,0 điểm)

a) Kể tên

 • Hội đồng minh phản đế Đông Dương- 18/1/1930 (0,25đ)
 • Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương – 7/1936 3/1938: Mặt trận Dân chủ Đông Dương (0,25đ)
 • Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương - 11/1939 (0,25đ)
 • Mặt trận Việt Minh - 19/5/1941 (0,25đ)

b) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ngày 10.9.1955, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra đời với mục đích đoàn kết mọi lực lượng dân tộc và dân chủ, đấu tranh đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. (0,25đ)
 • Sau khi cả nước đã được độc lập, sự thống nhất và toàn vẹn của một quốc gia đòi hỏi hợp nhất 3 tổ chức Mặt trận. Nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất họp từ 31-1 đến 4-2-1977 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất ba tổ chức Mặt trận ở hai miền Nam Bắc nước ta thành một tổ chức Mặt trận Dân tộc thống nhất duy nhất lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (0,25đ)
 • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống nhất ý chí của tất cả các tổ chức của các giai tầng trong xã hội, các cá nhân tiêu biểu của các dân tộc, tôn giáo, tầng lớp, các vị lãnh đạo tiêu biểu cho ý chí đoàn kết của dân tộc, luôn phấn đấu xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh (0,25đ)
 • Hiện nay, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc (0,25đ)

Lưu ý: Phần liên hệ thực tế tùy theo sự hiểu biết của thí sinh – ý tương tự giám khảo cho điểm

Câu IV (2,0 điểm)

 • Tạo thời cơ, chớp lấy thời cơ từ đó đề ra chủ trương, kế hoach chính xác, linh hoạt. (0,5đ)
 • Phát huy hiệu quả, sáng tạo bài học kinh nghiệm trong cuộc kháng chiến chống Pháp: đánh vào điểm huyệt của địch, đào sâu mâu thuẫn của địch… (0,5đ)
 • Kết hợp tiến công và nổi dậy. (0,5đ)
 • Sự phối hợp chặt chẽ giữa chiến trường chính và chiến trường phụ. (0,5đ)

Lưu ý: nêu đúng ý chỉ được 0,25, phải phân tích để làm nổi bật nghệ thuật chỉ đạo của Đảng.

Đánh giá bài viết
4 620
Sắp xếp theo
  Môn Lịch Sử khối C Xem thêm