Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm học 2017 - 2018 trường THPT TX Nghĩa Lộ - Yên Bái

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT TX NGHĨA LỘ -
YÊN BÁI
   
(Đề thi 05 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA
Bài thi: Khoa học tự nhiên
MÔN: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)
(40 câu trắc nghiệm )
đề thi 134
Họ tên thí sinh:
Số báo danh:

Câu 1:            không 
A.                 
B.                 
C.                    
     
D.                    
      
Câu 2:             
A.                      
   
B.           
C.                
D.             
Câu 3:                  
 
                  
             
A.
 B.
 C.
 D.

Câu 4:             
              
               
              
                
   đng  A.  B.  C.  D. 
Câu 5:                    
                        
                      
       
A.          
B.        
C.        
D.          
Câu 6:                    
     
A.
ab
AB
aB
Ab
B.
ab
AB
ab
Ab
C.
aB
Ab
ab
Ab
D.
aB
Ab
aB
Ab
Câu 7:                không 
A.                   
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B.                       
 
C.                 
D.                  
Câu 8:      
A.            
B.          
C.           
D.           
Câu 9:              
               
A.  B.  C.  D. 
Câu 10:                  
A.           
B.        
C.        
D.         
Câu 11:                    
    
                  
           
A.  B.  C.  D. 
Câu 12:                   
                    
                    
A.  B.  C.  D. 
Câu 13:                    
    
A.     B.     
C.      D.     
Câu 14:      
           
                 
               
                  
              
A.   B.     C.      D.   
Câu 15:               
                   
                    
 
                     
                  
                
            
A.  B.  C.  D. 
Câu 16:                  
        
A.   B.   C.   D.  
Câu 17:         
             
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
                
   
A.  B.  C.  D. 
Câu 18:                      
                 
A.       B.       
C.       D.      
Câu 19:               
A.               
B.             
C.                
D.               
Câu 20:               
     
     
            
A.     B.    
C.     D.    
Câu 21:     
    
        
          
A.  B.  C.  D. 
Câu 22:                   
 
   
           
   
    
A.  
     
    
B.   
C.  
     
    
D.   
Câu 23:     
         
             
                 
        
              
     đngm
A.  B.  C.  D. 
Câu 24:                     
     
A.     B.    
C.        D.        
Câu 25:               
A.   B.    
C.  D.    
Câu 26:                    
        
A.  B.  C.  D. 
Câu 27:                
A.        

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học

Tài liệu Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm học 2017 - 2018 trường THPT TX Nghĩa Lộ - Yên Bái đã được VnDoc tổng hợp và đăng tải để giúp các bạn học sinh rèn luyện giải bài tập một cách nhanh và chính xác nhất. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm học 2017 - 2018 trường THPT TX Nghĩa Lộ - Yên Bái. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 410
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm