Đề thi thử THPT Quốc Gia môn tiếng Anh năm 2020 số 13

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: http s:/ /vnd oc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 61 88
Đ THI TH THPTQG MÔN TING ANH
NĂM 2020 ĐÁP ÁN
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose
underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following
questions.
Question 1:A. needed B. formed C. trusted D. recorded
Question 2:A. daunt B. astronaut C. vaulting D. aunt
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs
from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3:A. swallow B. confide C. maintain D. install
Question 4:A. difficult B. beautiful C. determine D. similar
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word to
complete the sentences.
Question 5: Christopher Columbus ______ America more than 500 years ago.
A. discovered
B. has discovered
C. had discovered
D. discovers
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: http s:/ /v ndoc. com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 224 2 61 88
Question 6: Many people are still in ____ habit of writing silly things in ____ public places.
A. the the
B. the - 0
C. 0 - the
D. 0 - 0
Question 7: The people _______ live in this town are very friendly.
A. who
B. where
C. which
D. when
Question 8: Your brother hardly talks to anyone,_________?
A. does he
B. is he
C. doesn’t he
D. isn’t he
Question 9: If Paul _______ a job now, he wouldn’t be so unhappy.
A. has
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: http s:/ /v ndoc. com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 224 2 61 88
B. has had
C. had
D. would have
Question 10: ________ daily promotes physical as well as emotional well-being in people of
all ages.
A. Having exercised
B. Those who exercise
C. For exercising
D. Exercising
Question 11: James was asking about a lot of personal things. I didn’t like ______ about my
private life.
A. asking
B. being asked
C. to ask
D. to be asking
Question 12: Air pollution is getting ______ serious in big cities in the world.
A. more and more

Đề thi thử tiếng Anh THPTQG 2020 có đáp án

Nằm trong bộ đề luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn tiếng Anh, đề tham khảo thi thử TNPT 2020 môn tiếng Anh có đáp án trên đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện thi môn tiếng Anh THPTQG có đáp án với nội dung kiến thức được gói gọn trong chương trình tiếng Anh THPT giảm tải giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Đề thi thử TNTHPT năm 2020 môn Anh có đáp án có cấu trúc đề thi giống với đề thi minh họa 2020 lần 2 môn tiếng Anh của bộ Giáo dục & Đạo tạo giúp các em học sinh lớp 12 nắm chắc cấu trúc đề thi chính thức cũng như rèn luyện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Download đề thi & đáp án tại Đề thi tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2020 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia năm 2020 các môn khác như: Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh 2020, Thi thpt Quốc gia môn Toán 2020, Thi thpt Quốc gia môn Văn 2020 ,.... có trên VnDoc.com.

Đề thi THPT Quốc Gia được tải nhiều

Bên cạnh tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2020 môn Anh trên đây, VnDoc.com đã tổng hợp rất nhiều bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 các môn khác nhau như:

  1. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán
  2. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Văn
  3. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Anh
  4. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Lý
  5. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa
  6. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sinh
  7. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sử
  8. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Địa
  9. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn GDCD

Mời bạn đọc nhấp vào từng link trên đây để có thể download đề thi + đáp án các môn học hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 1.922
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn tiếng Anh Xem thêm