Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương (Lần 1) có đáp án sẽ là tài liệu luyện thi đại học môn Địa hữu ích dành cho các bạn thí sinh khối C. Với tài liệu này, mong rằng các bạn sẽ đạt kết quả tốt nhất cho các kì thi đang tới gần.

Hệ thống hóa kiến thức cơ bản môn Địa lý

Bài tập trắc nghiệm khách quan phần biểu đồ

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý - Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương (Lần 2)

SỞ GD- ĐT HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG

(Đề thi gồm 05 trang)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 LẦN 1

Bài thi: Khoa học xã hội - Môn thi: Địa lí

Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)

Mã đề thi 357

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................

Câu 1: Ngành chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt là

A. cây công nghiệp. B. cây ăn quả. C. cây rau đậu. D. cây lương thực.

Câu 2: Thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa chủ yếu là do nhân tố nào quy định?

A. Vị trí địa lí. B. Biển Đông.

C. Hình dạng lãnh thổ. D. Địa hình.

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết sản phẩm chuyên môn hóa chè, cây ăn quả, chăn nuôi trâu bò là đặc trưng của vùng nông nghiệp nào?

A. Trung du miền núi Bắc Bộ. B. Đông Nam Bộ.

C. Đồng bằng sông Cửu Long. D. Bắc Trung Bộ.

Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết vùng nào có tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp so với tổng diện tích gieo trồng lớn hơn 50% năm 2007?

A. Trung du miền núi Bắc Bộ. B. Tây Nguyên.

C. Bắc Trung Bộ. D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 5: Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm nguồn lao động nước ta hiện nay?

A. Lao động cần cù, sáng tạo, khéo tay, có kinh nghiệm sản xuất phong phú.

B. Giá nhân công rẻ hơn nhiều nước trong khu vực và châu lục.

C. Lực lượng lao động có trình độ tay nghề cao chiếm tỉ lệ lớn, ý thức tổ chức kỷ luật cao.

D. Nguồn lao động dồi dào, hàng năm được bổ sung thường xuyên.

Câu 6: Sông ngòi ở khu vực nào sau đây thường có mùa lũ vào thời kỳ thu đông?

A. Đông Trường Sơn. B. Đồng bằng Bắc Bộ.

C. Đồng bằng Nam Bộ. D. Đông Bắc.

Câu 7: Các ngư trường trọng điểm nước ta theo thứ tự từ Bắc vào Nam là

A. Hải Phòng - Quảng Ninh, quần đảo Trường Sa - quần đảo Hoàng Sa, Cà Mau - Kiên Giang, Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu.

B. Hải Phòng - Quảng Ninh, quần đảo Hoàng Sa - quần đảo Trường Sa, Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau - Kiên Giang.

C. Hải Phòng - Quảng Ninh, Ninh Thuận - Bình Thuận- Bà Rịa - Vũng Tàu, quần đảo Trường Sa - quần đảo Hoàng Sa, Cà Mau - Kiên Giang.

D. Hải Phòng - Quảng Ninh, Cà Mau - Kiên Giang, Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa- Vũng Tàu, quần đảo Trường Sa - quần đảo Hoàng Sa.

Câu 8: Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm tài nguyên rừng nước ta hiện nay?

A. Tổng diện tích rừng đang tăng lên.

B. Chất lượng rừng chưa thể phục hồi được như những năm đầu thế kỉ XX.

C. Diện tích rừng trồng lớn hơn diện tích rừng tự nhiên.

D. Độ che phủ rừng đang tăng lên.

Câu 9: Loại gió hoạt động quanh năm ở nước ta là

A. gió mùa mùa đông. B. gió Phơn.

C. Tín phong bán cầu Bắc. D. gió mùa mùa hạ.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý có đáp án

A. Biểu đồ miền. B. Biểu đồ tròn. C. Biểu đồ kết hợp. D. Biểu đồ đường.

Câu 39: Khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính của khí hậu hải dương chủ yếu là do tác động của

A. biển Đông. B. địa hình.

C. vị trí địa lí. D. hình dạng lãnh thổ.

Câu 40: Vùng nuôi cá và nuôi tôm lớn nhất nước ta hiện nay là

A. Đông Nam Bộ. B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Đồng bằng sông Hồng. D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

----------------HẾT--------------

Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến năm 2016.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý

1

D

11

C

21

C

31

A

2

A

12

A

22

D

32

B

3

A

13

B

23

D

33

B

4

B

14

D

24

D

34

C

5

C

15

A

25

B

35

C

6

A

16

A

26

D

36

C

7

B

17

D

27

D

37

B

8

C

18

C

28

D

38

A

9

C

19

B

29

C

39

A

10

C

20

A

30

D

40

B

Đánh giá bài viết
2 577
Sắp xếp theo
    Môn Địa lý khối C Xem thêm