Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Trần Phú, Hà Tĩnh (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Trần Phú, Hà Tĩnh (Lần 1). Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian làm bài là 50 phút. Phần đáp án đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và chính xác để gửi tới các bạn.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Quảng Nam

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT An Lão, Bình Định

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017
Bài thi: Khoa học xã hội, Môn: Lịch sử
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 101

Họ, tên thí sinh:............................ Số báo danh: .................

Câu 1: Theo thỏa thuận của các cường quốc tại Hội nghị Ianta (2-1945), ở châu Âu, quân đội Liên Xô chiếm đóng

A. miền Đông nước Đức, Đông Béclin và các nước Đông Âu.
B. miền Tây nước Đức, Tây Béclin và các nước Tây Âu.
C. các nước Đông Âu, Áo, Phần Lan.
D. các nước Tây Âu, Áo, Phần Lan.

Câu 2: Trong tổ chức Liên Hợp Quốc, cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới là

A. Đại hội đồng.
B. Ban Thư kí.
C. Hội đồng Bảo an.
D. Hội đồng Quản thác.

Câu 3: Trong những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga phải đối mặt với hai thách thức lớn là

A. sự tranh chấp giữa các đảng phái và những vụ xung đột sắc tộc.
B. khủng hoảng kinh tế và xung đột sắc tộc.
C. sự tranh chấp giữa các đảng phái và nạn khủng bố.
D. chiến tranh li khai và xung đột sắc tộc.

Câu 4: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, những sự kiện nào đã đánh dấu sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe trên thế giới?

A. Sự ra đời của NATO và Tổ chức Hiệp ước Vácsava.
B. Sự ra đời của "Kế hoạch Mácsan" và Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).
C. Sự ra đời của NATO và "Kế hoạch Mácsan".
D. Sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vácsava và Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).

Câu 5: Tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi là

A. Phiđen Cátxtơrrô. B. M. Ganđi.
C. Nenxơn Manđêla. D. G. Nêru.

Câu 6: Khoảng 20 năm sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ trở thành trung tâm

A. kinh tế - chính trị lớn nhất thế giới.
B. kinh tế - tài chính duy nhất của thế giới.
C. kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.
D. kinh tế - tài chính lớn của thế giới.

Câu 7: Năm 1973, kinh tế Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản đều chịu tác động của

A. xu thế hòa hoãn Đông - Tây.
B. cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới.
C. cuộc chạy đua vũ trang giữa NATO và VÁCSAVA.
D. cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mĩ (1954 - 1975).

Câu 8: Biểu hiện nào sau đây không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa?

A. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại giữa các quốc gia trên thế giới.
B. Sự sáp nhập và hợp nhất các công ti thành những tập đoàn lớn trên toàn cầu.
C. Sự tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, tác động, phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước.
D. Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực.

Câu 9: Tổ chức chính trị nào dưới đây không do tiểu tư sản trí thức thành lập ở Việt Nam trong giai đoạn 1919 - 1925?

A. Đảng Lập hiến.
B. Hội Phục Việt.
C. Đảng Thanh niên.
D. Việt Nam nghĩa đoàn.

Câu 10: "Nhằm tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình" là mục đích hoạt động của tổ chức cách mạng nào ở nước ta từ năm 1925 đến năm 1930?

A. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.
B. An Nam Cộng sản đảng.
C. Việt Nam Quốc dân đảng.
D. Đông Dương Cộng sản đảng.

Câu 11: Luận cương chính trị (10/1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định động lực của cách mạng là giai cấp

A. tiểu tư sản trí thức và nông dân.
B. tư sản dân tộc và công nhân.
C. tiểu tư sản trí thức và công nhân.
D. công nhân và nông dân.

Câu 12: Tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng (1927) được thành lập trên cơ sở hạt nhân đầu tiên là

A. Nam Đồng thư xã. B. Cường học thư xã.
C. Tâm Tâm xã. D. Quan hải tùng thư.

Câu 13: Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo trình tự thời gian.

(1) Bản Tạm ước.
(2) Hiệp định Sơ bộ.
(3) Hiệp ước Hoa Pháp.

A. (1), (3), (2). B. (3), (2), (1).
C. (2),(3), (1). D. (1),(2), (3).

Câu 14: Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, những thế lực ngoại xâm nào có mặt ở Việt Nam từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam?

A. Phát xít Nhật, Trung Hoa Dân quốc.
B. Phát xít Nhật, đế quốc Mĩ.
C. Thực dân Pháp, Đế quốc Anh, phát xít Nhật.
D. Đế quốc Anh, phát xít Nhật.

Câu 15: Ngay sau khi Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị nào?

A. Nhật - Pháp bắn nhau và nhân dân ta hành động.
B. Nhanh chóng đánh đuổi phát xít Nhật.
C. Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta.
D. Nhật - Pháp bắn nhau và chúng ta chờ thời cơ.

Câu 16: "Giam chân địch trong thành phố một thời gian dài để hậu phương kịp thời huy động lực lượng kháng chiến, di chuyển kho tàng, công xưởng về chiến khu, bảo vệ Trung ương Đảng, Chính phủ về căn cứ lãnh đạo kháng chiến" là nhiệm vụ của

A. quân và dân Nam bộ từ 23/9/1945 đến 6/3/1946.
B. quân và dân Hà Nội từ 23/9/1945 đến 19/12/1946.
C. quân và dân Hà Nội từ 19/12/1946 đến 17/2/1947.
D. quân và dân cả nước từ 19/12/1946 đến 17/2/1947.

Câu 17: Thắng lợi quân sự mở đầu trong cuộc chiến đấu chống chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của quân dân ta ở miền Nam là

A. chiến thắng Ấp Bắc (1963).
B. chiến thắng Bình Giã (1964).
C. chiến thắng Vạn Tường (1965).
D. chiến thắng An Lão (1965).

Câu 18: Hai căn cứ địa đầu tiên của cách mạng nước ta là

A. Việt Bắc và Bắc Sơn - Võ Nhai.
B. Bắc Sơn - Võ Nhai và Cao Bằng.
C. Cao Bằng và Tân Trào.
D. Hà Nội và Việt Bắc.

Câu 19: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 - 1941) đã chỉ rõ sẽ thành lập

A. Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
B. chính quyền Xô viết công nông binh.
C. Chính phủ Liên Hiệp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
D. Chính phủ công nông và trí thức của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Câu 20: Một trong những biện pháp cấp thời để giải quyết nạn đói ở Việt Nam sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân cả nước

A. lập "Hũ gạo cứu đói".
B. thực hiện tăng gia sản xuất.
C. tổ chức "Ngày đồng tâm".
D. "nhường cơm sẻ áo".

Đề xem đề đầy đủ và đáp án, mời các bạn tải về

Đánh giá bài viết
1 1.315
Sắp xếp theo
    Môn Lịch Sử khối C Xem thêm