Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán Sở GD&ĐT Bắc Giang (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán Sở GD&ĐT Bắc Giang (Lần 2). Đề thi bám sát theo cấu trúc của Bộ GD&ĐT với 50 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian làm bài là 90 phút. Đáp án đã được VnDoc cập nhật đầy đủ để gửi tới các bạn học sinh.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội (Lần 3)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Đông Anh, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán

1, B

2, B

3, D

4, B

5, B

6, C

7, A

8, D

9, A

10, A

11, C

12, D

13, C

14, A

15, D

16, B

17, B

18, C

19, B

20, D

21, C

22, A

23, A

24, A

25, A

26, C

27, D

28, C

29, C

30, B

31, D

32, D

33, D

34, A

35, B

36, B

37, D

38, A

39, A

40, D

41, C

42, B

43, C

44, D

45, B

46, C

47, A

48, B

49, D

50, B

Đánh giá bài viết
1 5.339
Sắp xếp theo
    Môn Toán khối D Xem thêm