Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý Sở GD&ĐT Đồng Tháp

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Vật lý

Mời các bạn học sinh tham khảo: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý Sở GD&ĐT Đồng Tháp Mời để làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập, đề thi kèm theo đáp án giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập cũng như rèn luyện kỹ năng giải đề. Chúc các bạn thi tốt!

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Yên Viên, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý Sở GD&ĐT Ninh Bình

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

D

11

D

21

D

31

D

2

A

12

A

22

D

32

A

3

A

13

D

23

B

33

B

4

A

14

A

24

A

34

C

5

D

15

A

25

C

35

C

6

A

16

A

26

A

36

A

7

C

17

A

27

D

37

A

8

A

18

B

28

B

38

C

9

A

19

A

29

A

39

B

10

D

20

C

30

D

40

D

Đánh giá bài viết
1 1.149
Sắp xếp theo
    Môn Lý khối A Xem thêm