Đề thi Tin học trẻ tỉnh Long An lần thứ 17 - Bảng A (cấp tiểu học) năm 2013

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

(Đề thi chính thức)

KỲ THI TIN HỌC TRẺ TỈNH LONG AN LẦN THỨ 17
BẢNG A: CẤP TIỂU HỌC

(Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 17/03/2013

Phần I: Yêu cầu chung (1.0 điểm)

Em hãy tạo thư mục số báo danh của mình vào ổ đĩa D:\

Ví dụ: Em có số báo danh là A01 thì tạo thư mục D:\A01

Phần II: (7.0 điểm)

Em hãy sử dụng chương trình Paint để vẽ chủ đề: “Con đường đến trường em”.

Lưu tập tin vào thư mục số báo danh mà em đã tạo ở phần I với tên HINHVE.BMP

Phần III: Bài toán

Dùng phần mềm OpenOffice.org Writer để ghi lời giải của 02 bài toán sau và lưu vào thư mục số báo danh mà em đã tạo ở phần I với tên BAITOAN

Bài 1. (6.0 điểm) Trò chơi xoá số

Cho một số tự nhiên có 15 chữ số: 652831568497951.

Yêu cầu: Xoá khỏi số trên 10 chữ số để số thu được là số nhỏ nhất có thể.

Lưu ý: Học sinh ghi lại tiến trình xoá để thu được kết quả (mỗi lượt xoá một số):

Ví dụ:

Lượt 1: xoá số 6 (652831568497951) -> 52831568497951
Lượt 2: xoá số 8 (52831568497951) -> 5231568497951
-----------

Bài 2: (6.0 điểm)

Ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi nọ, có một Hoàng tử vô cùng hiếu thảo. Ngày kia, vua cha lâm bệnh nặng, Hoàng tử đã đi khắp nơi tìm thầy thuốc giỏi chữa bệnh cho đức vua. Động lòng trước tấm lòng hiếu thảo của Hoàng tử, Bụt hiện ra trao cho Hoàng tử một cuộn giấy và một tấm bản đồ.

Cuộn giấy có ghi dòng kí tự sau:

Đề thi Tin học trẻ năm 2013 cấp tiểu học

Tấm bản đồ như hình:

Đề thi Tin học trẻ năm 2013 cấp tiểu học

Bụt nói với Hoàng tử: “Hiện tại con đang đứng ở vị trí có hình trên bản đồ. Mỗi ô vuông trong bản đồ chứa một trong các kí tự . Từ một ô, con chỉ có thể bước tới ô bên trái hoặc phải hoặc bên trên hoặc bên dưới của ô hiện thời.

Con hãy đọc các kí tự ghi trong cuộn giấy theo thứ tự từ trái sang phải và bước vào các ô trên bản đồ có kí tự tương ứng, mỗi ô có thể đi qua nhiều lần. Khi gặp kí tự trên bản đồ, con có thể lấy được một lọ thuốc cho đức vua. Đường đi của con kết thúc khi con không tìm thấy ô nào trên bản đồ để bước tới”

Ví dụ: Từ ô có hình, Hoàng tử có thể đi từng bước như sau: dưới – dưới - phải - phải - trên- trên - trên – trên – trái. Qua 8 bước đi này, Hoàng tử có thể lấy được 3 lọ thuốc cho đức vua.

Dựa vào dòng kí tự trên cuộn giấy và tấm bản đồ, em hãy giúp Hoàng tử tìm ra một đường đi để lấy được nhiều lọ thuốc nhất.

Chú ý: Cách trình bày lời giải

Đường đi từng bước: ...
Số lọ thuốc lớn nhất lấy được là: ...

Đánh giá bài viết
79 18.337
Sắp xếp theo

Học tập

Xem thêm