Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Đồng Nai năm học 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Đồng Nai

Giới thiệu

Vndoc.com xin giới thiệu đến các bạn lớp 9, chuẩn bị thi lên lớp 10: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Đồng Nai năm học 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐỒNG NAI

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2012-2013

MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2,5 điểm).

1/ Giải các phương trình:

a/ x4 - x2 - 20 = 0

b/ 

2/ Giải hệ phương trình: 

Câu 2: (2,0 điểm) .

Cho parabol y = x2 (P) và đường thẳng y = mx (d), với m là tham số.

1/ Tìm các giá trị của m để (P) và (d) cắt nhau tại điểm có tung độ bằng 9.

2/ Tìm các giá trị của m để (P) và (d) cắt nhau tại 2 điểm, mà khoảng cách giữa hai điểm này bằng √6

Câu 3: (2,0 điểm)

1/ Tính: 

2/ Chứng minh: a5 + b5 ≥ a3b2 + a2b3, biết rằng a + b > 0.

Câu 4: (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm O, đường kính AH, đường tròn này cắt các cạnh AB, AC theo thứ tự tại D và E .

1/ Chứng minh tứ giác BDEC là tứ giác nội tiếp được đường tròn.

2/ Chứng minh 3 điểm D, O, E thẳng hàng.

3/ Cho biết AB = 3 cm, BC = 5 cm. Tính diện tích tứ giác BDEC.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Đồng Nai năm học 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Lớp 10