Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT TP Hồ Chí Minh năm học 2013 - 2014 môn Toán

Vndoc.com xin giới thiệu đến các bạn lớp 9, chuẩn bị thi lên lớp 10: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT TP Hồ Chí Minh năm học 2013 - 2014 môn Toán.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TP HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2013 – 2014

MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày: 21/06/2013

Bài 1: (2 điểm)

Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

a) x2 - 5x + 6 = 0

b) x2 - 2x - 1 = 0

c) x4 + 3x2 - 4 = 0

d)

Bài 2: (1,5 điểm)

a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số y = x2 và đường thẳng (D): y = -x + 2 trên cùng một hệ trục toạ độ.

b) Tìm toạ độ các giao điểm của (P) và (D) ở câu trên bằng phép tính.

Bài 3: (1,5 điểm)

Thu gọn các biểu thức sau:

Bài 4: (1,5 điểm)

Cho phương trình 8x2 - 8x + m2 + 1 = 0 (*) (x là ẩn số)

a) Định m để phương trình (*) có nghiệm x = 1/2

b) Định m để phương trình (*) có hai nghiệm x1, x2 thỏa điều kiện: x14 - x24 = x13 - x23

Bài 5: (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC không có góc tù (AB < AC), nội tiếp đường tròn (O; R). (B, C cố định, A di động trên cung lớn BC). Các tiếp tuyến tại B và C cắt nhau tại M. Từ M kẻ đường thẳng song song với AB, đường thẳng này cắt (O) tại D và E (D thuộc cung nhỏ BC), cắt BC tại F, cắt AC tại I.

a) Chứng minh rằng MBC = BAC. Từ đó suy ra MBIC là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh rằng: FI.FM = FD.FE.

c) Đường thẳng OI cắt (O) tại P và Q (P thuộc cung nhỏ AB). Đường thẳng QF cắt (O) tại T (T khác Q). Chứng minh ba điểm P, T, M thẳng hàng.

d) Tìm vị trí điểm A trên cung lớn BC sao cho tam giác IBC có diện tích lớn nhất.

Đánh giá bài viết
16 7.737
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 10 Xem thêm