Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2015 - 2016 tỉnh Nghệ An

HOT Truy cập: Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Nghệ An năm 2020 để đối chiếu đáp án & đề thi ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2015 tỉnh Nghệ An

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2015 - 2016 tỉnh Nghệ An được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, là đề thi chính thức của Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An đưa ra trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2015. VnDoc.com đã cập nhật đáp án để các bạn tiện tra cứu. Mời các bạn tham khảo!

Tổng hợp đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh các tỉnh

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán thành phố Hà Nội năm học 2015 - 2016

Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn các tỉnh năm học 2014 - 2015

21 Đề thi vào lớp 10 môn Toán

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NGHỆ AN

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

NĂM HỌC 2015 - 2016

Môn thi: Tiếng Anh

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề

Câu I: (1,5 điểm) Viết 1 từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại:

1. plays cooks helps months

2. studied decided caused cleaned

3. summer love country united

4. without think three Math

5. great beach meet teacher

6. about mark pagoda amazing

Câu II. (2,0 điểm) Viết dạng đúng của từ, động từ trong ngoặc:

1. Minh and I (be) classmates now.

2. If I were you, I (learn) harder.

3. Would you like (drink) c cup of coffee? - No, thanks.

4. She hates (invite) to outdoor parties.

5. My parents (not travel) to Malaysia since 2009.

6. He (write) a letter to his pen pal at the moment? - No, he's reading a comic.

7. I am much (tall) than my sister.

8. Our teacher advised us to do this test (careful)

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ năm 2015

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh năm 2015 tỉnh Vĩnh Long

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2015

Câu I. (1.5 điểm) Viết từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại:

1. A. plays 2. B. decided 3. D. united

4. A. without 5. A. great 6. B. mark

Câu II. (2 điểm) Viết dạng đúng của từ, động từ trong ngoặc:

1. Minh and I are classmates now.

2. If I were you, I would learn harder.

3. Would you like to drink a cup of coffee? ~ No, thanks.

4. She hates being invited to outdoor parties.

5. My parents have not travelled to Malaysia since 2009.

6. Is he writing a letter to his pen pal at the moment? ~ No, he's reading a comic.

7. I am much taller than my sister.

8. Our teacher advised us to do this test carefully.

Câu III. (2 điểm) Viết lại câu hỏi:

1. When was Uncle Ho born?

2. Do you like Korean music?

3. What is Mr. Huy going to do next Sunday?

4. How is your English pronunciation?

Câu IV. (2.5 điểm) Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu:

Trả lời câu hỏi: (2 điểm)

l . What does Mary do? She is a nurse.

2. Why do Tim and Mary drive to Essex? Because they like to go walking in the country at weekends.

3. They found the British accents easy to understand at first, didn't they? Yes, they did.

Chọn đáp án đúng cho các câu sau: (0.5 điểm)

5. The word there (in line 5) refers to ".........." C. in Essex

6. Tim started his job in London .............. B. after he moved the flat

Câu V. (1 điểm) Viết lại các câu sau sao cho nghĩa tương đương bắt đầu bằng những từ cho sẵn.

1. I can't sing English songs.

I wish I could sing English songs.

2. Where is your school?" Liz asked me.

Liz asked me where my school was.

3. The woman taught us music. She is standing next to the door.

The woman who is standing next to the door taught us music.

4. People started to use this stadium 3 years ago.

This stadium started to be used 3 years ago.

Câu VI. (1 điểm) Viết cầu hoàn chỉnh theo từ sự gợi ý, không thay đổi trật tự từ:

1. Yesterday, Mrs. Nga suggested going to the beach.

2. My sisfer wants to become a good doctor in future.

Đánh giá bài viết
3 21.492
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm