Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Nghệ An năm 2020

* Xem thêm: Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Nghệ An 2021 HOT

Chiều 18/7/2020, Sở GD&ĐT Nghệ An chính thức tổ chức kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp). Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh bao gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan trong thời gian 60 phút, kết quả làm bài của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính. Đề thi & Đáp án chính thức môn tiếng Anh thi vào lớp 10 Nghệ An sẽ được VnDoc.com đăng tải ngay sau khi hết thời gian làm bài.

Các em học sinh gửi đề thi cho Fanpage VnDoc.com tại: VnDoc.com để có đáp án NHANH và CHÍNH XÁC nhất.

I. Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Nghệ An năm 2020 - 2021

Đáp án kèm hướng dẫn giải chi tiết sẽ được cập nhật liên tục ngay sau khi thời gian làm bài thi kết thúc.

Đáp án chỉ mang tính tham khảo

MÃ ĐỀ 317

1 - D11 - C21 - D31 - C41 - B
2 - B12 - B22 - C32 - C42 - C
3 - C13 - A23 - C33 - B43 - A
4 - A14 - C24 - B34 - B44 - D
5 - C15 - B25 - A35 - A45 - B
6 - C16 - C26 - B36 - D46 - D
7 - D17 - A27 - D37 - A47 - A
8 - C18 - C28 - C38 - C48 - B
9 - D19 - A29 - C39 - D49 - C
10 - A20 - B30 - D40 - D50 - A

Mã đề 318

1. C     2. A     3. B     4. B    5.  B       6. C    7. B    8. C    9. A     10. C

11. B     12. C   13. A   14. D     15.  C    16. B     17. B    18. A    19. D

20. D    21. B     22. C     23. D    24.  B    25. B    26. C    27. C     28. A

29. A    30. A    31. A   32. B    33. B   34. B   35 A    36. B   37. D    38. C   39. D

40. B    41. C    42. A   43. A    44. C    45. A   46 A      47. D    48. A    49. A   50. D

Mã đề 319

1. D     2. A     3. C    4. D    5. A    6. C     7. B     8. D

9. D    10. C   11. A   12. A    13. B    14. A     15. B

16. C    17. B     18. B     19. D    20. C    21. A    22. D

23. D     24. A     25. B    26. D     27. A     28. A

29. D    30. D     31. B    32. B     33. A    34. C    35. C

36. B    37. D    38. C     39. C     40. B    41. A

42. C    43. A    44. B    45. C      46. D     47. D

48. D    49. A    50. D

Mã đề 320

1.  B    2. B    3. D   4. D    5. D     6. A    7. C   8. C   9. B    10. C    11. D    12. B

13. A     14. A    15. A   16. D    17. A    18. C   19. A    20. C   21 C    22. B     23. D

24. D    25. D   26. D   27. C    28. B    29. A   30. A    31. C    32. A    33. A    34. C

35. B   36. C   37. D    38. C    39. A   40. D    41. C    42. D    43. A    44. A    45. D

46. D    47. A    48. B    49. C    50. B

Mã đề 321

1. A   2. C   3. D    4. D    5. C    6. A    7. A    8. B    9. C    10. A

11. D    12. A    13. B    14. C    15. A   16. A    17. D    18. C   19. C

20. D    21. D   22. C   23. A    24. D    25. C   26. D   27. A   28. C

29. C    30. C    31. B    32. A    33. C    34. B    35. A    36. A    37. D

38. A    39. D    40. B    41. A     42. B    43. A    44. D    45. B    46. C

47. D    48. A   49. A    50. D

Mã đề 322

1 - C; 2 - C; 3 - A; 4 - B; 5 - C;

6 - A; 7 - A; 8 - C; 9 - B; 10 - C;

11 - B; 12 - A; 13 - A; 14 - B; 15 - A;

16 - B; 17 - A; 18 - A; 19 - C; 20 - D;

21 - C; 22 - A; 23 - D; 24 - B: 25 - D;

26 - D; 27 - D; 28 - A; 29 - C; 30 - C;

31 - B; 32 - C; 33 - A; 34 - B; 35 - C;

36 - A; 37 - A; 38 - A; 39 - D; 40 - D;

41 - D; 42 - C; 43 - B; 44 - A; 45 - B;

46 - A; 47 - B; 48 - C; 49 - C; 50 - C;

II. Đề thi vào lớp 10 môn Anh Nghệ An năm 2020 chính thức

F5 liên tục để cập nhật nhanh nhất.

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Nghệ An năm 2020

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Nghệ An năm 2020

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Nghệ An năm 2020

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Nghệ An năm 2020

Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 năm 2020 các môn khác nhau như: ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
12 23.642
Sắp xếp theo
    Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm