Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 13 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 13

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 13 năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán qua mạng lớp 1 có đáp án giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 - 2017. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về.

Làm Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 13 năm 2016 - 2017 online

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 12 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 11 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 13 năm 2016 - 2017

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 1

Các giá trị tăng dần là:

1 < 2 < .... < .... < .... < .... < ...

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: ... - 2 + 4 = 8 - 4 + 4 + 1

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ...

Câu 2: 10 - 4 < 5 + ... < 10 - 0 - 2

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ...

Câu 3: ... - 0 - 5 = 10 - 8 + 3

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ...

Câu 4: 10 - 5 + 3 > ... + 4 > 4 + 5 - 3

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ...

Câu 5: Từ 5 đến số liền sau của số 18 có bao nhiêu số?

Trả lời: Có ... số

Câu 6: 10 - 5 + 4 = 1 + 3 + ...

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ...

Câu 7: ... = 10 - 3 - 3 + 5

Phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là

A. 2 + 6 - 1
B. 3 + 7
C. 5 -1 + 4
D. 6 + 3

Câu 8: 2 + 5 + 2 ... 10 - 6 + 5

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là ...

Câu 9: 10 - 5 + 4 = ...

Phép tính thích hợp điền vào chỗ trống là

A. 2 + 5
B. 8 - 0
C. 7 - 4 + 6
D. 7 + 3

Câu 10: 10 - 7 + 4 ... 9 - 3 + 3

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Bài 3: Đừng để điểm rơi

Câu 1: 2 + 8 - 8 + 7 ... 9 - 7 + 6

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm l

Câu 2: 10 - 5 + 1 + 2 ... 10 - 5 - 1 + 5

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là ...

Câu 3: 9 - 5 + 1 + 2 ... 9 - 5 - 1 + 5

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là ...

Câu 4: 3 + 7 - 6 - 2 .... 10 - 5 - 3

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là ...

Câu 5: 10 - 5 + 3 > ... - 1 > 8 - 1 + 3

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

Câu 6: 6 + 3 - 1 = 10 - ... + 2

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

Câu 7: Có bao nhiêu số lớn hơn 5 và bé hơn 16?

Có ... số

Câu 8: Từ 7 đến 16 có mấy chữ số 5?

Trả lời: Có ... chữ số 5

Đáp án và hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 13

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

1 < 3 < 8 < 7 < 9 < 4 < 5 < 6 < 10 < 2

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: 7 Câu 6: 5

Câu 2: 2 Câu 7: D

Câu 3: 10 Câu 8: =

Câu 4: 3 Câu 9: C

Câu 5: 15 Câu 10: <

Bài 3: Đừng để điểm rơi

Câu 1: >

Câu 2: <

Câu 3: <

Câu 4: =

Câu 5: 8

Câu 6: 4

Câu 7: 11

Câu 8: 2

Đánh giá bài viết
3 6.620
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm